DEV Community

Aydın Yakar
Aydın Yakar

Posted on • Updated on

Golang 101: Switch

Çoklu sayıda koşulun sınanması durumunda tercih edilir. Sayfa sonuna fallthrough ile ilgili bilgi eklendi, daha önce yazıyı okuyanlar o kısmı da tekrardan gözden geçirmelidir.

package main

import (
  "fmt"
  "time"
)

func main() {

  // Genel Kullanım
  i := 2
  switch i {
  case 1:
    fmt.Println("i değişkeni 1'e eşittir.")
  case 2:
    fmt.Println("i değişkeni 2'ye eşittir.")
  case 3:
    fmt.Println("i değişkeni 3'e eşittir.")
  }

  // Çoklu Değer
  switch time.Now().Weekday() {
  case time.Saturday, time.Sunday:
    fmt.Println("Hafta sonu..")
  default:
    fmt.Println("Hafta içi..")
  }

  // Koşullu Switch
  t := time.Now()
  switch {
  case t.Hour() < 12:
    fmt.Println("Öğleden önce")
  default:
    fmt.Println("Öğleden sonra")
  }
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
i değişkeni 2'ye eşittir.
Hafta içi..
Öğleden sonra
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

çalıştır!

Genel Kullanım

  i := 2
  switch i {
  case 1:
    fmt.Println("i değişkeni 1'e eşittir.")
  case 2:
    fmt.Println("i değişkeni 2'ye eşittir.")
  case 3:
    fmt.Println("i değişkeni 3'e eşittir.")
  }
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Tanımlanan değişken case ile eşit ise ilgili işlev gerçeleşir.

Çoklu Seçim

  switch time.Now().Weekday() {
  case time.Saturday, time.Sunday:
    fmt.Println("Hafta sonu..")
  default:
    fmt.Println("Hafta içi..")
  }
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Günlerin Cumartesi ve Pazar olması durumu yani iki koşulunda gerçekleşmesi durumununa örnektir. Koşulun birden fazla sonuca uygunluğu bu yöntemle denetlenebilir.

Koşullu Switch

  t := time.Now()
  switch {
  case t.Hour() < 12:
    fmt.Println("Öğleden önce")
  default:
    fmt.Println("Öğleden sonra")
  }
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Diğer örnekler de eşit olması durumu göz önüne alınarak koşul belirtiliyordu fakat sonucun eşit olmaması durumları da switch ile denetlenebilir.

YENİ BİLGİ: Yeni öğrendiğim fallthrough komutu ile sonraki case'e yani koşula geçmesi sağlanabilir.

  i := 45
  switch {
  case i < 10:
    fmt.Println("i 10'dan küçük")
    fallthrough
  case i < 50:
    fmt.Println("i 50'den küçük")
    fallthrough
  case i < 100:
    fmt.Println("i 100'den küçük")
  }
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu durumda çıktı önce "i 50'den küçük" yazdıracak ve fallthrough belirtildiği için sonraki casee geçip "i 100'den küçük" yazdıracaktır.

Top comments (0)