DEV Community

MustafaSamedYeyin
MustafaSamedYeyin

Posted on

Asp.net core Routing Giriş.

Route nedir ?

Türkçe karşılığı rota demektir.

Asp.net core routing nedir ?

Örneğin hepmizi web sitelerini ziyaret ediyoruz. Sitelerde gezinirken dikkat ediyoruz ki "url"ler değişmeye başlıyor :

www.example.com
www.example.com/Home
www.example.com/Blog

gibi siteler üzerinde geziniyoruz tabi burada rota'ya veya routing'e /Home ve /Blog gibi değişkenlerdir diyebiliriz.

Asp.net core da ise bu rota'lara göre farklı sayfalar kullanıcıya geri gönderebiliyoruz. Farklı bir rota için farklı kod çalıştırırken başka bir rota için farklı bir kod çalıştırabiliyoruz.

İnceleyeceğimiz routing çeşitleri :

1.) Conventional Routing

2.) Attribute Routing

Bu konuları bu yazı serisinde ele alacağım.

Bir dahaki yazımda görüşmek dileğiyle.

En iyi dileklerim ile.

Mustafa Samed Yeyin.

Top comments (0)

An Animated Guide to Node.js Event Loop

Node.js doesn’t stop from running other operations because of Libuv, a C++ library responsible for the event loop and asynchronously handling tasks such as network requests, DNS resolution, file system operations, data encryption, etc.

What happens under the hood when Node.js works on tasks such as database queries? We will explore it by following this piece of code step by step.