DEV Community

Cover image for 1. Top-level statements
MustafaSamedYeyin
MustafaSamedYeyin

Posted on

 

1. Top-level statements

Öğreneceklerimiz : C# da To-Level-Statement nedir bunu öğreneceğiz.

Gereksinimler :
dotnet sdk
vs code (c# eklentisiyle)

İstediğniz bir boş bir klasöre locate olup, cmd'yi açıp aşağıdaki komutları sırasıyla çalıştıralım.

dotnet new console -o YourConsoleAppName
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
cd YourConsoleAppName
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
code .
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Ve Program.cs yi açalım içersinde şu yazılı olmalıdr :

// See https://aka.ms/new-console-template for more information
Console.WriteLine("Hello, World!");
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Gördüğünüz üzere ne bir namespace ne bir class ne de Main metot var.

Aslında varlar :)

Otomotik olarak namespace, class ve Main metot ekleniyor Program.cs ye ve bu özelliğe Top-level-statements deniyor.

Örneğin :

using System;
using System.IO;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net.Http;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

yukarıdaki namespace'ler otomotiktan ekleniyor. Kaynak

Sınırlarmalar :

 1. Sadece bir tane top-level file olabilir.
 2. Top-level file namespace ve class'lar içerebilirler ama ama bu namespace ve class'lar top-level statement'lardan sonra gelebilir. Örneğin (bakiniz) :
// See https://aka.ms/new-console-template for more information

Console.WriteLine("Hello, World!");
namespace NameSpaceIsmi
{
  class SinifIsmi
  {
    //write to Console
    static void Yaz(string yazilacak)
    {
      Console.WriteLine(yazilacak);
    }
  }

}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Async metotları nasıl kullanırız ?

Async metodun direkt önüne await keyword'ü yazarak async metotları kullabilir (bakiniz) :

Console.Write("Hello ");
await Task.Delay(5000);
Console.WriteLine("World!");
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Gizlice yazılan main metot tablosu : için tıklayınız

ayrıca top-level-statement'lar hakkında güzel bir yazı

Top comments (0)

Timeless DEV post...

Git Concepts I Wish I Knew Years Ago

The most used technology by developers is not Javascript.

It's not Python or HTML.

It hardly even gets mentioned in interviews or listed as a pre-requisite for jobs.

I'm talking about Git and version control of course.

One does not simply learn git