DEV Community

MustafaSamedYeyin
MustafaSamedYeyin

Posted on

C# xml işlemleri : Root>n*Sub

Diyelim ki aşağıdaki gibi bir xml dosyanız var :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MyRootName>
  <MySub>
    <MyValue1>
      5
    </MyValue1>
    <MyValue2>
      <![CDATA[Something2]]>

    </MyValue2>
    <MyValueWithAttr ValueOfElementsAttribute="SomethingAttr">
      <![CDATA[Something3]]>
    </MyValueWithAttr>
  </MySub>
  <MySub>
    <MyValue1>
      5
    </MyValue1>
    <MyValue2>
      <![CDATA[Something2]]>

    </MyValue2>
    <MyValueWithAttr ValueOfElementsAttribute="SomethingAttr">
      <![CDATA[Something3]]>
    </MyValueWithAttr>
  </MySub>
  <MySub>
    <MyValue1>
      5
    </MyValue1>
    <MyValue2>
      <![CDATA[Something2]]>

    </MyValue2>
    <MyValueWithAttr ValueOfElementsAttribute="SomethingAttr">
      <![CDATA[Something3]]>
    </MyValueWithAttr>
  </MySub>
</MyRootName>

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Ve bunu c# class'ına deserialize etmek istiyorsunuz :

Bunun için öncelikle xml inceleyelim :

 • MyRootName adında bir root'umuz var. MyRootName c# da bir class a denk geliyor.

  • root içinde MySub adlı bir çok elementimiz var. MySub c# da bir liste'ye denk eliyor
 • mysub ın altında value lerimiz varve bunların ilk 2 si c# da property'ye denk geliyor.

 • MyValueWithAttr adında iki tane değeri olan(attribute değeri ve kendi değeri) olan bir xml elementimiz var. 2 tane değer olduğundan dolayı bir class gerekiyor.

C# model'ini oluşturalım :

 • MyRootName için > MyModelRootName class'ını oluşturalım (Not : bu class ın bir den çok MySub'ı olmalı).

 • MySub için > SubOfRoot class'ını oluşturalım. SubOfRoot un 2 tane property'si olmak zorunda (inceleyelim'deki 2. adım).

 • MyValueWithAttr için > YourPropThatHaveAttr class'ını oluşturalım ve içerisinde attribute için bir string değeri ve kendi değeri için string değeri olması gerekiyor.

 • YourPropThatHaveAttr class'ını > SubOfRoot class'ına property olarak verellim.

Not: Yazılardan anlaşılması biraz zor. Önce koda bakıp daha sonra yazdıklarımı incelerseniz daha kolay anlaşılır.

  [XmlRoot(elementName:"MyRootName")]
  public class MyModelRootName
  {
    [XmlElement("MySub")]
    public List<SubOfRoot> SubOfRoots { get; set; }
  }

  public class SubOfRoot
  {
    [XmlElement(elementName: "MyValue1")]
    public int YourValue1 { get; set; }

    [XmlElement(elementName: "MyValue2")]
    public string YourValue2 { get; set; }

    [XmlElement(elementName: "MyValueWithAttr")]
    public YourPropThatHaveAttr YourPropThatHaveAttr { get; set; }
  }

  public class YourPropThatHaveAttr
  {
    [XmlText]
    public string ValueOfElement { get; set; }
    [XmlAttribute]
    public string ValueOfElementsAttribute { get; set; }
  }
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

C# modelini oluşturduk daha sonra deserialize etme vakti :

      var xmlOutput = File.ReadAllText(@"yourxmlfolderpath\MyXml1.xml");
      XmlSerializer xmlSerialize = new XmlSerializer(typeof(MyModelRootName));
      var xmlResult = xmlSerialize.Deserialize(new StringReader(xmlOutput));


Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Top comments (0)