DEV Community

MustafaSamedYeyin
MustafaSamedYeyin

Posted on

Asp.net core Handle Errors; Dosyaya Errors Loglamak Giriş.

İlk başta aşağıdaki yazımdaki adımları teker teker uygulayalım :

https://dev.to/mustafasamedyeyin/asp-net-core-logging-serilog-giris-200d

Daha sonra HomeController'ının Index action'ını aşağıdaki gibi değiştirelim :

public IActionResult Index()
    {
      throw new Exception(Environment.NewLine + Environment.NewLine + Environment.NewLine + "Bu öylesine fırlatılmış hata;");
      return View();
    }

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Daha sonra Error action'ınnı içini aşağıdaki gibi değiştirelim :

[ResponseCache(Duration = 0, Location = ResponseCacheLocation.None, NoStore = true)]
    public IActionResult Error()
    {

      var exHandlerFeature = HttpContext.Features.Get<IExceptionHandlerFeature>();
      var exception = exHandlerFeature.Error;
      Log.Error(exception,"Bir hata oluştu."); 

      return View(new ErrorViewModel { RequestId = Activity.Current?.Id ?? HttpContext.TraceIdentifier });
    }

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Uygulamayı çalıştırdığınızda belirttiğiniz yolda aşağıdaki dosyalar ve loglar oluşacaktır :

Image description

Aşağıdaki linkteki her şeyi yaptıysanız seq'de de loglarını görebilirsiniz.

https://dev.to/mustafasamedyeyin/asp-net-core-logging-serilog-giris-200d

Bir dahaki yazımda görüşmek dileğiyle.

En iyi dileklerim ile.

Mustafa Samed Yeyin.

Discussion (0)