DEV Community

MustafaSamedYeyin
MustafaSamedYeyin

Posted on

 

Asp.net core Logging Giriş.

Logging Nedir ?

Uygulamamızda bilgileri ve özellikle hataları görmemizi/kaydetmemizi sağlar.

Log: Kayıt, demektir.

Asp.net core'da default log sağlayıcıları/provider'ları nelerdir ?

1.) Console
2.) Debug
3.) EventSource
4.) EventLog: Windows'ta çalışır sadece.

Asp.net core provider'ları nasıl eklenir ?

Default olarak bir asp.net core projesi açtığınız da program.cs aşağıdaki gibidir :

public class Program
{
  public static void Main(string[] args)
  {
    CreateHostBuilder(args).Build().Run();
  }

  public static IHostBuilder CreateHostBuilder(string[] args) =>
    Host.CreateDefaultBuilder(args) // burada provider'lar eklenir.
      .ConfigureWebHostDefaults(webBuilder =>
      {
        webBuilder.UseStartup<Startup>();
      });
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Host.CreateDefaultBuilder(args) komutu provider'ları uygulamamıza ekler.

Logging hakkında bir dahaki yazımda görüşmek dileğiyle.

En iyi dileklerim ile.

Mustafa Samed Yeyin.

Top comments (0)

Timeless DEV post...

Git Concepts I Wish I Knew Years Ago

The most used technology by developers is not Javascript.

It's not Python or HTML.

It hardly even gets mentioned in interviews or listed as a pre-requisite for jobs.

I'm talking about Git and version control of course.

One does not simply learn git