DEV Community 👩‍💻👨‍💻

Abdumutal
Abdumutal

Posted on • Updated on

Terminal komandalar | 1

Terminal komandalarga echo rm ls pwd cd mkdir cat misol bo'ladi.
rm bu orqali siz faylni o'chirishingiz mumkin.
~ bu sizni home ga qaytaradi
ls barcha fayllarni ekranga chop etadi
-a orqali yashirilgan fayllar ham ko'rinadi
.. bitta fayl ortga qaytaradi.
-r bosh fayllarni o'chirishga yordam beradi va shunga o'xshash bo'lgan -f o'chmayorgan yoki papkalarni udalit qilsa bo'ladi

Top comments (0)

🌚 Friends don't let friends browse without dark mode.

Sorry, it's true.