DEV Community

Abdumutal
Abdumutal

Posted on

 

C++ dasturlash tili | 3

1.Sayt nomi

Saytga o'tish uchun link ustiga bosing!

2.Ro'yhatdan o'tish

Ro'yhatdan o'tish uchun yuqori o'ng burchakda register bo'limidagi hamma shartlarni bajargandan so'ng siz problems bo'limiga o'tasiz.
Siz u yerdagi masalalarni c/c++/python2/python3/java/golang tillarida bajarishingiz mumkin.

3. Masalalar

  • Masalalar qiyinlik darajasi asta-sekinlik bilan ortib boradi.
  • Masalalar Low,Mid,High darajalarda. ## 4. Misol Misol uchun problems bo'limidagi 1-misol U yerda 2 raqamidan to'rtburchak yasashni yozishgan
  • 1-qatorda 6 ta 2 soni
  • 2-3-qatorlarda boshida 1 dona 2; 4 dona bo'sh joy va 2 soni
  • 4-qatorda 6 ta 2 soni
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
cout << "222222" << endl;
cout << "2    2" << endl;
cout << "2    2" << endl;
cout << "222222" << endl;

return 0;
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
  • Agar siz dasturda biror-bir so'z yoki raqam va shunga o'xshash narsalarni chiqrmoqchi bo'lsangiz qo'shtirnoq ichida yozishingiz kerak. Masalan:
cout << "Hi my name Abdumutal!" << endl;
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Yana code oxirida endl; qolib ketmasin

Top comments (0)

50 CLI Tools You Can't Live Without

The top 50 must-have CLI tools, including some scripts to help you automate the installation and updating of these tools on various systems/distros.