DEV Community

Cover image for | Quiz Game πŸ’» | TERMINAL KOMMANDALARI
sardorbek095
sardorbek095

Posted on • Updated on

| Quiz Game πŸ’» | TERMINAL KOMMANDALARI

Qiziqarli Quiz !

Boshladik Qiziqarli Quiz savollari bilan tanishing!

1. Terminalda bugungi sana nomi bilan (dd-mm-yyyy) formatida papka ochish komandasini kiriting!

2. C++ dasturlash tilida quyidagi using namespace std; buyrug'ining vazifasi nima?

using namespace std;
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

3. Joriy papkadagi main.cpp nomli kodni kompilyatsiya qilish komandasini kiriting!

4. Joriy papkadagi main.cpp nomli code ni kompilyatsiya qilgach a.out nomli by default faylni ishga tushirish kommandasini kiriting!

5. Hozirgi papkadan bitta oldingi papkaga qaytish kommandasini kiriting!

6. $HOME papkasiga qanday qaytiladi ?!

7. Siz $HOME papkasida turipsiz. shu papkadan chiqmagan holda qanday qilib Downloads papkasi ichidagi keraksiz.txt faylni o'chiradi ?!

8. Siz turgan papka ichidagi keraksiz.txt nomli faylning ichidagi kontentni terminalga chop etadigan komandani kiriting !

9. Siz turgan papka manzilini chop etadigan kommandani kiriting !

10. Siz turgan papka ichidagi barcha papka, fayllarni chop etadigan kommandani kiritng!

11. Siz hozir ~/Documetns papkasi ichidasiz.Shu papka ichidagi barcha fayl va papkalarni (yashirinlarini ham) chop etadigan kommandani kiriting !

12. Siz hozir ~/Documents papkasidasiz.Shu papkadan chiqmasdan ~/Downloads ichidagi barcha narsalarni ro'yxatini chop etadigan kommandani kiriting !

13. Joriy papkadagi main.cpp faylni kompilyatsiya qilib uni tayyor nomli faylga dastur sifatida saqlaydigan kommandani kiriting !

14. Terminalda bugungi sana nomi bilan (dd-mm-yyyy) formatida chop etuvchi komandani kiriting!

15. Joriy papkani VsCode dasturida workspace (ishchi maydon) sifatida ochadigan kommandani kiriting !

Qiziqarli Quiz ! sizga foydali va manfaatli bo'ldi deb o'ylayman.

Top comments (0)