DEV Community 👩‍💻👨‍💻

Mustafa AKBEL for Liman

Posted on

Liman üzerinde sunucular sayfasına yeni sekme eklenmesi

Bu yazıda Liman MYS'de bulunan bir Linux sunucu üzerindeki kullanıcının, sudo yetkisinin kontrolü nasıl yapılır onu anlatacağım.

İlk olarak sunucular sayfasına yeni bir tab sekmesi eklenir. Ancak eklerken dikkat edilmesi gereken nokta sunucu tipinin Linux olduğu kontrol edilmelidir. Liman'da bu kontrol aşağıdaki gibi yapılmaktadır.

@if(server()->type == "linux_ssh" || server()->type == "linux_certificate")
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Ardından if içeriğine tab sekmesi oluşturulur. Onclick özelliğine javascript fonksiyon ismi yazılır.

Bu javascript fonksiyonunda bir request gönderilir. Request'in gönderimi aşağıda verilmiştir.

let data = new FormData();
request('{{route('server_user_permission')}}', data, function (response) { }
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu request isteği aşağıdaki gibi sunuculara ait route işlemi ile kullanacağımız controller sayfası ve fonksiyonu belirterek gerekli fonksiyona yönlendirme yapılır. Aşağıda route işlemi gösterilmiştir.

Route::post('/sunucu/userpermission', 'Server\OneController@getUserPermission')->name(
  'server_user_permission'
);
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Gerekli controller sayfasına giderek kullanacağımız fonksiyonu oluştururuz. Fonksiyon aşağıda verilmiştir.

public function getUserPermission(){

  $output = server()->run(
    sudo() . "-v"
  ); 
  if(empty($output)){
    $output = true;
  }else{
    $output = false;
  }

  return [
    "result" => 200,
    "data" => $output,
  ];
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Aldığımız sonucu javascript'te işleyerek kullanıcının sudo yetkisinin olup olmadığını arayüze aktarırız.

let output = JSON.parse(response);
if(output.data){
  result = "Server kullanıcısının sudo yetkisi vardır"
  classname = "alert alert-success"
}else{
  result = "Server kullanıcısının sudo yetkisi yoktur"
  classname = "alert alert-danger"
}
$('#serverUserPermissionDiv').html(result);
$('#serverUserPermissionDiv').addClass(classname);
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Sonuç olarak aşağıdaki çıktı elde edilir.

Alt Text

Top comments (0)

🌚 Friends don't let friends browse without dark mode.

Sorry, it's true.