DEV Community

Ali Orhun Akkirman for Liman

Posted on

Liman MYS - Cihaz Yönetim Eklentisi ile Yazılım sürüm yönetimi

HAVELSAN'ın geliştirdiği Liman MYS'nin kurumsal eklentilerinden olan Cihaz Yönetim Eklentisi ile Windows ve GNU/Linux sistemlere yüklediğiniz ajan ile sisteminizdeki tüm yazılımların sürüm bilgilerine göre listeleyebildiğiniz bir altyapıya sahip oluyorsunuz.

Bu yapı özellikle kurumsal kullanımda oldukça önem taşımaktadır. Kurumsal kullanımda yaşanacak bir zaafiyet ve bu zaafiyetin çözümü için güncelleme işleminin yapılması sistem yönetimi tarafından izlenip, ya kendileri tarafından ya da cihazdan sorumlu olan tarafından çözülmesi beklenmektedir.

Image description

Liman MYS'nin Cihaz Yönetimi Eklentisi ile kurumsal kullanımda bu soruna nasıl çözüm bulduğunu aşağıdaki şekilde görebiliriz. Ürünün ve Eklentinin tek yeteneğinin bu olmadığı, burada sadece temel seviyede cihazlar üzerindeki paketlerden bahsettiğimizi belirteceğim.

Image description

Bu altyapı aslında makine kapalı bile olsa, tekil makine üzerinde de herhangi bir yazılımın sürümünün öğrenilmesinde kullanılabilmektedir.

Image description

Image description

Herhangi bir paketi tekil makine üzerinden güncelleyebilirsiniz. Fakat bu süreç tekil bir süreç olduğu için yönetilebilir olmayabilir.

Image description

Herhangi bir paketin, belirli sürümden başka bir sürüme geçişi için kaç makinenin etkilendiği yani bazı güncellemelerin makinelere teker teker veya "aksiyon" adını verdiğimiz yapı ile dağıtılmasını sağlayabilirsiniz. Tabi ki bu süreçler için sunucu ise sunucu sistemini bozmaması için sunucu sorumlusuyla iletişimde olmak oldukça önemli.

Image description

Windows sistemler üzerindeki güncellemelerden doğan KB (knowledge base) seviyesinde açıklanmış verileri tekil işlem olarak kontrol edebilirsiniz. Linux sistemlerde ise Ubuntu için Canonical'ın yayınladığı OVAL verileri üzerinden OpenSCAP'in taradığı şekilde listelenebilmektedir. Benzer şekilde OpenSCAP'in desteklediği Oracle'ın yayınladığı OVAL açıklamaları OracleLinux işletim sistemi için de zaafiyetleri tarayabilirsiniz.

Image description

Image description

Tüm bu zaafiyet ve içerikleri tek bir sayfada etkilediği makinelere göre de ayrıca görebilmektesiniz.

Image description

Özetle HAVELSAN'ın geliştirdiği Liman MYS'nin kurumsal eklentilerinden Cihaz Yönetim Eklentisi ile bu ve bunun gibi bir çok yeteneğin bir kısmını anlatmak istedim.

Top comments (0)