DEV Community

Mustafa AKBEL for Liman

Posted on

Liman eklenti yapısı

Bu yazıda Liman'da kullanılan eklentilerin genel yapısı hakkında bilgiler verilecektir.

İlk olarak Liman'a eklenti geliştirmek için Liman'ın dosya yapısında bulunan /liman/server/.env dosyasındaki EXTENSION_DEVELOPER_MODE kısmı true yapılmalıdır.

EXTENSION_DEVELOPER_MODE = true
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu işlemden sonra Sistem Ayarları > Eklentiler sekmesinden yeni butonunu kullanarak eklenti ismini belirledikten sonra oluştur diyebiliriz. Liman eklenti dosyalarını otomatik olarak /liman/extensions/eklenti_adı dizinine oluşturmaktadır.

Alt Text

Klasör yapısında bulunan scripts klasöründe eklentide çalıştırabileceğimiz Python betikleri veya Windows betikleri tutulur. Views klasöründe ise varsayılan olarak index.blade.php ve functions.php dosyaları bulunmaktadır. Bu dosyalardan index.blade.php dosyası aslında eklentinin front-end kısmıdır. Eklentinin ana sayfasını oluşturmaktadır. Eklentinin back-end kısmı için ise functions.php dosyası kullanılır. Eklentinin bilgileri ve ayarları db.json dosyasında tutulmaktadır. Örnek db.json içeriği aşağıda verilmiştir.

{
  "name": "Devto",
  "publisher": "Administrator",
  "version": "0.0.1",
  "database": [],
  "widgets": [],
  "views": [
    {
      "name": "index",
      "scripts": ""
    }
  ],
  "language": "php",
  "status": 0,
  "service": "",
  "supportedLiman": "1.1.7a",
  "support": "administrator@liman.app",
  "icon": ""
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Genel anlamda yeni bir eklentinin klasör yapısı bu şekildedir.

Latest comments (0)