DEV Community

Fazliddin Xamdamov
Fazliddin Xamdamov

Posted on

 

Agile metodologiyasi

Ushbu maqolada biz Agile metodologiyasi haqida qisqacha tanishib chiqamiz.

Image description

Agile metodologiyasi

— bu loyihani bir necha bosqichlarga bo’lish orqali boshqarish usuli. Bunga manfaatdor tomonlar bilan doimiy hamkorlik va har bir bosqichda doimiy takomillashtirish kiradi. Ish boshlangandan so’ng, jamoalar rejalashtirish, amalga oshirish va baholash jarayonidan o’tadilar.

Agile metodologiyasini umumiy ko’rinishi

Dasturiy ta’minotni ishlab chiqish bo’yicha “ The Manufesto of Software Development ”2001 yilda yaratilganidan so’ng, mijozlar bilan hamkorlik qilish va mijozlar bilan hamkorlik qilish bo’yicha ilg’or fikrlashni o’z ichiga oladi. Agilening to’rtta asosiy qadriyati:

  • Individuallar va jarayonlar va vositalar bo’yicha o’zaro ta’sirlar
  • Keng qamrovli hujjatlar ustida ishlaydigan dasturiy ta’minot
  • Shartnoma bo’yicha mijozlarning hamkorligi yoki muzokaralari
  • Reja bo’yicha o’zgarishlarga javob berish

Agile metodologiyasining frameworklari

Xo’sh, loyihani boshqarishda Agile metodologiyasi nima? Bu doimiy hamkorlik va iteratsiyalarda ishlashni o’z ichiga olgan loyihani boshqarish jarayoni. Bugungi kunda Agile so’zi ushbu qadriyatlarga va ularni amalga oshirish uchun asoslarga, jumladan Scrum, Kanban, Extreme Programming (XP) va Adaptive Project Framework (APF) ga murojaat qilishi mumkin.

Oldest comments (0)

Timeless DEV post...

Git Concepts I Wish I Knew Years Ago

The most used technology by developers is not Javascript.

It's not Python or HTML.

It hardly even gets mentioned in interviews or listed as a pre-requisite for jobs.

I'm talking about Git and version control of course.

One does not simply learn git