DEV Community

Rümeysa Öz for Açıklab

Posted on

Docker Compose ile Grafana Kurulumu

‼️ İlgili makinede prometheus kurulu varsayılarak anlatım gerçekleştirilmiştir. Eğer kurulu değilse, ilk adım olarak kurulumlarını gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Bu kaynaktan yararlanılabilir.

1. Grafana Nedir?

Grafana, veri görselleştirme ve analizi yapmak için kullanılan açık kaynaklı bir platformdur. Grafana, verilerinizi Prometheus da dahil olmak üzere birçok farklı veri kaynağından alabilir ve bu verileri gerçek zamanlı olarak görselleştirerek kullanıcıların daha iyi bir görünürlük ve anlayış elde etmelerine yardımcı olur.

Grafana, sistem yöneticileri, veri bilimcileri, iş zekası uzmanları ve diğer teknik kullanıcılar gibi farklı kullanıcı grupları tarafından kullanılabilir.

2. Konfigürasyon

2.1 grafana/config.monitoring

Prometheus kurulumu sonrası bir başlangıç şifresi belirleyecek ve yeni kullanıcıların kaydolmasını önleyecek bir Grafana yapılandırılması yapılır.

 • İlk olarak şu komut ile ana dizinde grafana isimli bir dosya oluşturulur:
 mkdir grafana
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Daha sonra config.monitoring isimli dosyanın içine girilir:
 nano config.monitoring
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Açılan dosyanın içine şu satırlar eklenir ve kaydedilip çıkılır:

Image description

2.2 Docker Compose: docker-compose.yml

 • İlk olarak ana dizine gidiyoruz:
 cd ..
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Daha sonra docker-compose.yml dosyasının içine giriyoruz:
 nano docker-compose.yml
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Grafana için gerekli olan satırları ve path'leri ekliyoruz, ardından kaydedip çıkıyoruz:
  grafana:
  image: grafana/grafana
  user: "472"
  depends_on:
   - prometheus
  ports:
   - 3000:3000
  volumes:
   - grafana_data:/var/lib/grafana
   - ./grafana/provisioning/:/etc/grafana/provisioning/
  env_file:
   - ./grafana/config.monitoring
  networks:
   - back-tier
   - front-tier
  restart: always
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

docker-compose dosyası yerel /grafana/provisioning dizinini Grafana konteynırının /etc/grafana/provising dizinine monte ediyor.

2.3 Datasource Konfigürasyonu: grafana/provisioning/datasources/datasource.yml

 • Ardından prometheus veri kaynağını yapılandırılır.

 • grafana dizinine gidilir ve provisioning ve _datasources _isimli dosyalar oluşturulur:

 cd grafana
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 mkdir -p provisioning/datasources
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Daha sonra şu komut ile /grafana/provisioning/datasources/datasource.yml dosyasının içine girilir:
 nano /grafana/provisioning/datasources/datasource.yml
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Aşağıdaki bilgiler dosyaya girilir, kaydedilip çıkılır:
 # config file version
apiVersion: 1

# list of datasources that should be deleted from the database
deleteDatasources:
 - name: Prometheus
  orgId: 1

# list of datasources to insert/update depending
# whats available in the database
datasources:
 # <string, required> name of the datasource. Required
- name: Prometheus
 # <string, required> datasource type. Required
 type: prometheus
 # <string, required> access mode. direct or proxy. Required
 access: proxy
 # <int> org id. will default to orgId 1 if not specified
 orgId: 1
 # <string> url
 url: http://prometheus:9090
 # <string> database password, if used
 password:
 # <string> database user, if used
 user:
 # <string> database name, if used
 database:
 # <bool> enable/disable basic auth
 basicAuth: false
 # <string> basic auth username, if used
 basicAuthUser:
 # <string> basic auth password, if used
 basicAuthPassword:
 # <bool> enable/disable with credentials headers
 withCredentials:
 # <bool> mark as default datasource. Max one per org
 isDefault: true
 # <map> fields that will be converted to json and stored in json_data
 jsonData:
   graphiteVersion: "1.1"
   tlsAuth: false
   tlsAuthWithCACert: false
 # <string> json object of data that will be encrypted.
 secureJsonData:
  tlsCACert: "..."
  tlsClientCert: "..."
  tlsClientKey: "..."
 version: 1
 # <bool> allow users to edit datasources from the UI.
 editable: true
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

2.4 Dashboard Konfigürasyonu: grafana/provisioning/dashboards/dashboard.yml

 • Veri kaynağı kullanılabilir olduğunda, panolar sağlanabilir.

 • Grafana herhangi bir yapılandırma dosyası olmadan çalışabilir. Ancak, Prometheus'u bir veri kaynağı olarak yapılandırmak için grafana/provisioning/datasources/datasource.yml oluşturulur.

 • grafana dizinine gidilir ve _dasboards _isimli dosya oluşturulur:

 cd grafana
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 mkdir provisioning/dashboards
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Daha sonra şu komut ile /grafana/provisioning/dashboards/dashboard.yml dosyasının içine girilir:
 nano /grafana/provisioning/dashboards/dashboard.yml
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Bu yapılandırma dosyasında, içe aktarmak için kullanılan panoların yolunu gösteriyoruz.

 • Aşağıdaki bilgiler dosyaya girilir, kaydedilip çıkılır:

apiVersion: 1

providers:
- name: 'Prometheus'
 orgId: 1
 folder: ''
 type: file
 disableDeletion: false
 editable: true
 options:
  path: /etc/grafana/provisioning/dashboards
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

3. Grafana Başlat

 • Son olarak dosyalarda değişiklikler olduğu için docker-compose down edilir:
 docker-compose down
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Tekrar up edilir ve Grafana'nın da UP olduğu gözlemlenir:
 docker-compose up -d
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Ardından tarayıcıya "http://IP:3000" girilir ve Grafana arayüzüne erişilir:

Grafana yüklü olan makinenin IP'si girilir.

Image description

username = admin
password = foobar (Şifre /grafana/config.monitoring env dosyasında yazılı)

 • Kullanıcı adı ve şifre girildikten sonra giriş başarılı şekilde yapılır:

Image description

 • Örnek olarak, tarayıcıya "http://IP:3000/dashboard" yolu girilir ve çıkan ekranda New Dashboard butonuna tıklanarak data source olarak Prometheus seçilir. Daha sonra SNMP metirkleri seçilip görselleştirilir:

Image description

 • Sayfanın sol üstünde bulunan Apply butonuna tıklanır ve dashboard eklenir:

Image description

Top comments (0)