DEV Community

Abduvohid
Abduvohid

Posted on

DotNet. 1.5-video. Maydon yaratib olish.

VS Code - Microsoft tomonidan yaratilgan dastur hisoblanib, undan hohlagan dasturlash tiliga oid qoshimcha dastur o'rnatib kod yozsak bo'ladi.

Top comments (0)