DEV Community

zafar7709
zafar7709

Posted on

To'rtinchi dars switch

`

`

include

using namespace std;

int main() {
int kun;
cout << "Hafta kunlaridan birini kiriting (1-7): ";
cin >> kun;

switch (kun) 
{
  case 1:
    cout << "Dushanba" << endl;
    break;
  case 2:
    cout << "Seshanba" << endl;
    break;
  case 3:
    cout << "Chorshanba" << endl;
    break;
  case 4:
    cout << "Payshanba" << endl;
    break;
  case 5:
    cout << "Juma" << endl;
    break;
  case 6:
    cout << "Shanba" << endl;
    break;
  case 7:
    cout << "Yakshanba" << endl;
    break;
  default:
    cout << "Noto'g'ri kun kiritdingiz!" << endl;
    break;
}

return 0;
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

}

`
Ushbu dastur foydalanuvchidan 1 dan 7 gacha bo'lgan son kiritingini so'raydi va foydalanuvchi kiritgan sonni tekshiradi. Agar foydalanuvchi 1 dan 7 gacha bo'lgan son kiritgan bo'lsa, dastur mos keluvchi kun nomini chiqaradi. Aks holda, dastur "Noto'g'ri kun kiritdingiz!" degan xabarni chiqaradi.

switch operatori quyidagi qismatlar bilan ajratilgan:

case - tekshirilayotgan qiymatlar
break - tekshirilgan qiymat uchun ifodalashni yakunlash
default - barcha boshqa holatlarni qoplash
break operatori juda muhimdir, chunki uni o'tkazmasangiz, switch operatori uning quyidagi case bo'limlarini tekshirishni to'xtatmaydi va keyingi bo'limlarga o'tkazadi.

Switch operatorining qulayliklari uning shu maqsadi, shuningdek, ko'p qatorli if-else ifodasidan farq qiladi va kodni osonroq va aniqlanadigan qilib yozishga imkon beradi, masalan, bir nechta qadamlar yoki ma'lumotlarning o'zlari kengaytirilgan ba'zi qiymatlarga mos ishlashlarni ta'minlash uchun.

`

Top comments (0)