DEV Community

Wahid Abduhakimov
Wahid Abduhakimov

Posted on

Masofa | Masala

Ikki nuqta orasidagi masofani hisoblab beradigan funksiya tuzing.

  • nomi: distance
  • parametrlari: int aX, int aY, int bX, int bY
  • qaytarishi: shu ikki nuqta orasidagi masofani float sifatida qaytaradi

Top comments (0)