DEV Community

sardorbek20
sardorbek20

Posted on

print()- funksiyasi xaqida

Assalomu aleykum xurmatli dasturchi bugun siz bilan Python dasturlash tillida Print()- funksiyasini korib chiqamiz.Dasturlash tillida Print()shunday narsaki uning yordamida siz qandaydur yozuvni, yoki raqamlarni

console ga chiqarishimiz mumkin()yordamida qilamiz yaniy qavs ochamiz, keyin qoshtirnoq yoki birtirnoq yordamida yozuv yozamiz . agar yozadgon narsamiz xarflardan iborat bolsa qoshtirnoq qoyishimiz shart raqamladan iborat bolsa shart emas.

misol uchun:

print("hello world")
print(23 03 2023)
print("Assalomu aleykum")
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

xozirgi yozgan kodimizni natijasi:

hello world
23 03 2023
Assalomu aleykum
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

"print(hayirli tong)"
natija:syntaxerror: invalid syntax
bu safar esa hayirlitong yozuvi orniga, Syntax Error
(sinteksda xatolik) xabari chiqdi. xatolik qayerda.

Avval aytganimizdey, 'print()' funktsiyasi matn yoki ifodalarning consolga chiqarish vazifasini bajaradi. Lekin bu funktsiya tog'ri ishlashi uchun bir nechta qoidalarga amal qilish lozim. Jumladan , agar consolga matn chiqarmoqchi birtirnoq ('') orasida yozilishi shart . demak hayirli tong sozini consolga uchun to'gri kod:

print("hayirli tong")
print('hayirli tong')
print("biz python dasturlash tillini o'rganish boshladik")
print ('biz pyhotn dasturlash tillini o'rganish boshladik')
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Top comments (0)