DEV Community

sardorbek20
sardorbek20

Posted on

Operatorlar haqida

Assalomu aleykum xurmatli dasturchi bugun sizlar bilan operatorlar xaqida otamiz operatorlar bu ozgaruvchilar va qiymat ustida operatsiyalar bajarashish uchun ishlaydi
misol uchun

print(5+5)
print(5-5)
print(5*5)
print(5/5)
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

python operatorlarni guruhlarga boladi
*arifmetik oeratorlar
belgilash operatorlar
taqqoslash operatorlari
mantiqiy operatorlar
identifikatsiya operatorlari
a'zolik operatorlar
bitli operatorlar
*

Top comments (0)