DEV Community

Mark Matthew Vergara
Mark Matthew Vergara

Posted on • Updated on

Javascript Tagalog - Function Expression

Ano ngaba ang Function Expression sa Javacript?

  • Ang Function Expression ay isang paraan ng pag dedefine ng function
  • Ang mga function declaration ay di hoisted so di mo sila pwede gamitin hanggat dipa sila na dedefine

Pag dedefine ng Function Expresion
Function Expression Javascript Tagalog Filipino Philippines
eto naman using arrow function
Function Expression Javascript Tagalog Filipino Philippines


Yung mga Function Expression di sila Hoisted
Function Expression Javascript Tagalog Filipino Philippines
While yung mga Function Declaration Hoisted Sila
Function Expression Javascript Tagalog Filipino Philippines


Note:
Sa Javascript pwede mong i pass ang mga functions sa variables, pwede karin mag return ng function from a function, pwede moring i pass mga function as an arguments sa mga functions at iba pa.
In short tinatrato ng Javascript ang mga Functions as Variables lang
That's another topic nalang, kasi medyo advance pero eto mga documentation kung curious kayo
MDN Documentation - First Class Functions


More tagalog Javascript Learning Resources:
https://javascript-methods-in-tagalog.vercel.app/

Top comments (0)