DEV Community

Mark Matthew Vergara
Mark Matthew Vergara

Posted on • Updated on

Javascript Tagalog - Arrays

Ano ngaba ang "Array" sa javascript?

Ang mga array ay parang collection lang ng mga iba't ibang klase ng values or expression, as in yun lang talaga ibig sabihin ng array dina kailangan mag overthink.

Image description
pag tinignan mo ng maayos tong pic nato mas maiintindihan mo


Pano kunin mga values sa array?
pwede mo kunin mga values ng array using indexes na nag s-start sa [0]

Image description

so if gusto mo i store yung value lalagay molang is
Image description

Maraming pwedeng gawin sa array and isa sa mga importanteng data structures ng programming in general, eto lang yung mga basics. kung gusto mo matuto pa eto yung mas in depth documentation

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array


More tagalog Javascript Resources:
https://javascript-in-tagalog.netlify.app

Top comments (0)