DEV Community

maxsharr
maxsharr

Posted on

С++ Yangi qator

Assalomu alaykum xurmatli dasturchi bugungi organadigon narsamiz c++ dasturlash tilida yangi qator tashlashni korib chiqamiz
Yangi qator kiritish uchun "\n" belgisidan foydalanishingiz mumkin

misol uchun::

#include <iostream>
usin namespace std;

int main()
{ 

cout <<"men c++ organishni bowladim\n"; 
cout <<"judayam qiziqarli va organishga oson";

return 0
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Maslahat bir-biridan keyin ikkita \n belgi bosh qator hosil qiladi

Musol uchun::

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{

cout << "Sizga maslahatim darsturlashni c yoki c++ dan boshlang \n\n";
cout << "Qani kettik";

return 0
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Satirlarni kesish uchun "\n va "endl" ham ishlatiladi. Biroq, "\n" eng kop ishlatiladi

Lekin \n aynan nima?
Yangi qator belgisi (\n) qoshish ketma ketligi dep ataladi va u kursorni oz ornini ekrandagi kengi qatorning boshiga ozgarishiga majbur qiladi. Buning natijasida yangi qator hosi boladi.

boshqa haqiqiy qoshish ketmaketliklariga misollar :

Top comments (0)