DEV Community

maxsharr
maxsharr

Posted on

C++ Chiqarish operatori

Assalomu alaykum bugungi darsimiz qisqa boladi bugun siz bilan C++ dasturlash tilida chiqarish operatori haqida gaplashamiz

C++ dasturlash tilida "cout" kalit sozi <<bilan birgalikda chiqarish operatori yoziladi

Operator-bu darsturlash tilida aniq bir maqsadga yonaltirilgan. ishni malum qismini yani C++ musol uchun chiqarish operatori takrorlash, takrorlash operatori, shart operatori va bir qanchasini musol keltirsa boladi. Operatorlardan song ; bilan yakulanadi. Ayrim operatorlar asosan {} figurniy qavis bilan ishning malum bir vazifasini bajariladigan qismi
yakunlanadi,

C++ darsturlash tilida chiqarish operatori uchun misol keltirsmiz

# include <iostream>
using namespace std;

int main()

cout << "Hello world ! Ilmhub IT school 

return 0
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Natija Hello world! ilmhub it school

Siz C++ darsturlash tilida cout ni hohlagancha ishlatishingiz mumkin. Unutmnag bu zaylda chiqarish operatorini ishlatish jarayonida har bir qatorda chiqadi. Quydagi kodga nazar soling

# include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
cout << "Salom Dunyo";
cout << "Ilmhub It school";

return 0
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Natija: Salom dunyo
Natija: ilmhub it school

Top comments (0)