DEV Community 👩‍💻👨‍💻

Ali Orhun Akkirman for Liman

Posted on

Ubuntu 18.04 üzerinde Liman MYS kurulumu

Liman MYS geliştirilmesi itibari ile Pardus işletim sistemi üzerinde kullanılmaya yönelik paketlenmiştir. Fakat Debian tabanlı sistemlerde çalıştırılmasının önünde hiçbir engel yoktur. Fakat bağımlılıklarından dolayı özellikle PHP 7.3 sürümünün bulunmasını beklemektedir.

Ubuntu 18.04 üzerinde PHP 7.3 sürümü bulunmamaktadır fakat bunu eklemek oldukça kolaydır.

Ubuntu 18.04 üzerinde PHP 7.3 sürümü kullanabilmek

Aşağıdaki depo ve güncelleme ile Ubuntu üzerinde PHP 7.3 sürümü kullanılabilir duruma gelmekteyiz.

sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt update
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Ayrıca iki adet paket de güncellenmelidir:

sudo apt install php-sqlite3 php-curl
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Liman'ın bulunduğu Aciklab Deposunu ekleme

Aşağıdaki iki komut ile depo'yu sisteme ekleme ve bu deponun açık anahtarını sisteme tanıtma yapılabilmektedir.

echo "deb [arch=amd64] http://depo.aciklab.org/ onyedi main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/acikdepo.list
sudo wget -qO - http://depo.aciklab.org/public.key | sudo apt-key add -
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Güncel Liman'ı depo üzerinden yüklemek

Güncel Liman'ı depo üzerinden yükleyebilmek için aşağıdaki iki komut gerekmektedir.

sudo apt update
sudo apt install liman
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Yönetici Parolası oluşturmak ve arayüze girmek

Kurulum sonrasında ilk yapılması gereken Yönetici parolası oluşturmak. Bunun için aşağıdaki komutlar ile sudo yetkili kullanıcıda iken liman kullanıcısına giriş yapılır ve yönetici hesabı oluşturulur:

sudo su liman
sudo php /liman/server/artisan administrator    
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu adım sonunda karşınıza liman web arayüzünden giriş yapacağınız kullanıcı adı ve parolanız çıkacaktır. Liman'ı kurduğunuz sunucunun ip adresini web tarayıcınız üzerine yazıp bu bilgiler ile giriş yaparsanız Liman'ın Web arayüzüne giriş yapmış olacaksınız.

Alt Text

Pardus üzerinde kurulum kaynak: https://rehber.liman.dev/liman-kurulumu/liman-kurulum-yoentemleri/depo-uezerinden-kurulum

Top comments (0)

Head to your account's Settings to...

🌚 Enable dark mode
🔠 Change your default font
📚 Adjust your experience level to see more relevant content