DEV Community

Duygu Ölmez for Liman

Posted on

Ansible İle Miço Debian Ajanı Dağıtma

Yerli bir SCCM alternatifi olan Miço, windows işletim sistemi, redhat ve debian tabanlı işletim sistemlerine rahatlıkla kurulabilmektedir.
Birden fazla linux makineye kurulum yapılmak istendiğinde akla ilk ansible gelmektedir.

Bu dokümanda Pardus 21 Sunucu üzerine kurulu ansible uygulaması kullanılarak Debian tabanlı makinelere Miço ajanının kurulumu anlatılmıştır. (github deposu)

  • Öncelikle Pardus 21 Sunucusu üzerine ansible ve gerekli diğer paketler yüklenir
apt install ansible git sshpass
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
  • /opt dizinine gidilerek ansible-mico indirilir
cd /opt
sudo git clone https://github.com/aciklab/ansible-mico.git
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
  • Mevcut Miço deb paketi ve osquery paketleri /opt/ansible-micofiles/deb/ dizini altına kopyalanır. Image description

✅ osquery'nin en güncel paketi için osquery'nin ziyaret edebilirsiniz.

  • /opt/ansible-mico/inventory/hosts dosyasına [deb] başlığı altına Miço ajanı yüklenecek makinenin IP adresi, ssh kullanıcı adı, ssh kullanıcısının parola ve sudo parola bilgilerini yazmak gerekmektedir.
[deb]
192.168.5.8 ansible_ssh_user=sysadmin ansible_ssh_pass=1 ansible_sudo_pass=1
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
  • /opt/ansible-mico/vars/mico-vars.yml dosyası içerisine Miço sunucusunun ip adresi aşağıdaki şekilde yazılır.
mico_server: "192.168.5.10"
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
  • /opt/ansible-mico dizinine gidilir ve aşağıdaki şekilde ansible komutu çalıştırılır.
cd /opt/ansible-mico
ansible-playbook playbooks/deb.yml 
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Image description

Top comments (0)