DEV Community

herrwinfried
herrwinfried

Posted on

WSL2 windows path devre dışı bırakma

Bu işlemi yaparken WSL dağıtımınızdan yapmalısınız. Genel WSL konfigürasyon ayarlarında çalışmamaktadır.

Bu rehberde nano editorü üzerinden anlatılmaktadır isterseniz gedit vb. editorler kullanabilirsiniz.


WSL dağıtımımızı açtıktan sonra terminale aşağıdaki komutu yazıyoruz.
sudo nano /etc/wsl.conf
ardından parolamızı girip enter basıyoruz daha sonra aşağıdaki gibi yazıyoruz.

[interop]
appendWindowsPath=false
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

ardından CTRL+X basıp y yazıyoruz ve enter basıyoruz daha sonra windows powershell dönüp

wsl --shutdown
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

yazıyoruz ve tekrar açtığımızda artık Windows PATHleri yok.

Top comments (0)