DEV Community

herrwinfried
herrwinfried

Posted on

Windows 11'e Mağaza Üzerinden WSL yükleme

Daha detaylı halini gitbook sayfamda bulabilirsiniz

Microsoft Store üzerinden indirme

Powershell Yazılması gereken komut

Yönetici Olarak çalıştırın powershell. Windows 11 terminal üzerinden yönetici başlatıp oradan powershell seçebilirsiniz.

dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Microsoft Store

Image description

"Al" veya "Yükle" Tıklayın. İndikten Sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Son Ayarlamalar

Powershell yazılması komutlar

Yönetici Olarak çalıştırın powershell. Windows 11 terminal üzerinden yönetici başlatıp oradan powershell seçebilirsiniz.

wsl --update
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
wsl --shutdown
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
wsl --set-default-version 2
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

ve artık hazır!

Top comments (0)