DEV Community

Gülsen Keskin
Gülsen Keskin

Posted on

Flutter Hive kütüphanesi

Hive kütüphanesi

Hive 0ms gecikmeli olduğu iddia edilen ayarlandığında secure storage sağlayabilen bir nosql dbdir.Redis tarzında key value pairle verileri saklar. Verileri android ve ios için uygulamanın dosya yazma alanında, web için indexeddb kısmında saklar. Tablolara ve sütunlara verilen HiveType ve HiveKeyler unique olmalıdır ve sütünda veri tipi veya alan adı değişince yeni bir key atanmalıdır. Freezed kütüphanesi benzeri anotasyonlarla ve önceden kod oluşturma(build_runner/generated code) ile çalışır.

kaynak :)

Top comments (0)