DEV Community

Cover image for Flutter WillPopScope 💫 🌌 ✨
Gülsen Keskin
Gülsen Keskin

Posted on

Flutter WillPopScope 💫 🌌 ✨

Kullanıcı geri düğmesine bastığında herhangi bir işlevi çağırmanız ya da bir takım kontroller yapmanız gerekebilir. Bu gibi durumlarda WillPopScope widget'ını kullanırız.

Örneğin kullanıcı geri düğmesine bastığında kaydedilmemiş bir değişikliğin olması durumunda aşağıdaki gibi bir dialog göstermek isteyebilirsiniz.

Image description

WillPopScope widget'ı kullanıcı geri düğmesine tıkladığında çağrılan onWillPop isimli bir callback fonksiyonuna sahiptir.

Kullanıcı, geri düğmesine bastığında mevcut route'dan çıkmasını istiyorsanız bu fonksiyonun true döndürmesi, aksi durumda da false döndürmesi gerekir.

 return WillPopScope(
   onWillPop: () async {
    if (isPristine) {
     return true; //mevcut route kapatılır
    } else {
     return false; //mevcut ekranda kalmaya devam edilir.
    }
   },
   child: Scaffold(...),
);
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

resource :) https://github.com/gulsenkeskin

Top comments (2)

Collapse
 
franciscomateusvg profile image
FranciscoMateusVG

Nice!

Collapse
 
gulsenkeskin profile image
Gülsen Keskin

Thank you so much Francisco ✨✨✨