DEV Community

Gülsen Keskin
Gülsen Keskin

Posted on • Updated on

Flutter Versiyon Düşürme

1. Yol

flutter downgrade <version-no>

örneğin 2.10.3 versiyonuna geri dönmek isterseniz aşağıdaki kodu çalıştırmanız gerekir:

flutter downgrade 2.10.3

2. Yol

flutter/bin klasörünüzün bulunduğu yol'u terminalle açın:

örneğin: cd /Users/your-username/Documents/flutter/bin

daha sonra aşağıdalki komutu geçmek istediğiniz version numarasıyla değiştirerek çalıştırın:

git checkout <version-no>

örneğin : git checkout 2.0.5

Daha sonra aşağıdaki komutu çalıştırın. Bu komut yeni ayarladığınız aktif flutter sürümünü belirleyecek ve onu indirmeye çalışacaktır.

flutter --version

Son olarak aşağıdaki komutu çalıştırın:
flutter doctor

Kaynak

Top comments (0)