DEV Community

Cover image for Flutter Kanalları
Gülsen Keskin
Gülsen Keskin

Posted on • Updated on

Flutter Kanalları

Bir flutter kanalı(channel) geliştirme makinenizde temel flutter framework'ünün ne kadar hızlı değişeceğini yönetir. Stable en az dalgalanmayı master ise en çok olanı temsil eder.

Flutter kanalları

Flutter'ın üç yayın kanalı vardır: stable (kararlı), beta ve master.
Belgeler daha yeni bir sürüme ihtiyacınız yoksa stable kanalını kullanmanızı önerir.

stable:
Stable kanal, flutter'ın sahip olduğu en yüksek kaliteli yapıları temsil eder. Üç ayda bir (kabaca) yayınlanır ve aradaki kritik sorunlar için düzeltilir. Genel olarak üç kelime ile özetlenebilir "güvenli", "olgun" ve "uzun vadeli".

beta:
Beta kanalı, Flutter'ın henüz üretime hazır olmayan ancak test ve geliştirme için yeterince kararlı olduğu düşünülen yayın öncesi sürümlerini içerir ve daha hızlı bir kadansla rahat olanlar için stable olana hızlı hareket eden bir alternatif sunar.
Aylık olarak yayınlanır ve yayınlanmadan önce stabilize edilir. Üç ayda bir ise stable branch'a dönüşür.

master:
Master kanalı aktif geliştirme kanalıdır. Bu kanalda destek sağlanmaz ancak buna karşın kapsamlı birim testleri yürütülür. Bu kanal, katkıda bulunanlar veya kararsız yapılardan memnun olan ileri düzey kullanıcılar için doğru kanaldır. Bu kanalda bir şeyler bozulabilir ancak hızlı şekilde de düzeltilir.

Flutter kanallarını değiştirme:

Mevcut kanalınızı görüntülemek için aşağıdaki komutu kullanın:

flutter channel

Başka bir kanala geçmek için flutter channel kullanın. Kanalınızı değiştirdikten sonra, Flutter SDK'sını ve bağımlı paketleri indirmek için flutter upgrade'i kullanın.

Örneğin:

 flutter channel beta
 flutter upgrade
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Kaynaklar:
docs.flutter.dev
whats-new-in-flutter-2-8
Flutter-build-release-channels

Top comments (0)