DEV Community

فیسیت
فیسیت

Posted on

پشتیبانی از PHP در ویندوز در آینده متوقف خواهد شد

به زودی قرار است که پشتیبانی از PHP در ویندوز به پایان برسد. به این ترتیب برای اجرای جدیدترین نسخه PHP روی ویندوز، باید از زیر سیستم ویندوز برای لینوکس استفاده کنید.

به گفته‌ی دیل هرت، مدیر پروژه زبان برنامه نویسی PHP در مایکروسافت، این کمپانی همچنان بنا به برنامه ریزی سابق از نسخه‌های مختلف PHP برای رفع باگ و مشکلات امنیتی پشتیبانی خواهد کرد. وی در این خصوص چنین توضیح داده است:

بنا برنامه‌ی قبلی خود سعی می‌کنیم برای رفع باگ‌ها از هر نسخه‌ی PHP به مدت دو سال پشتیبانی کنیم. پس از این زمان، یک سال دیگر نیز برای رفع مشکلات امنیتی از هر نسخه پشتیبانی خواهیم کرد. بنابراین پشتیبانی ازدر ماه PHP 7.2 نوامبر ۲۰۲۰ یعنی آبان و آذر به‌ پایان می‌رسد. ضمنا در این ماه، زبان PHP 7.3 وارد پشتیبانی برای رفع مشکلات امنیتی خواهد شد. تا پایان مدت رفع باگ‌های PHP 7.4اما هنوز یک سال باقی است. بعد از این یک سال، یک سال دیگر نیز از این زبان برای رفع مشکلات امنیتی پشتیبانی می‌کنیم. ما خود را به ادامه‌ی توسعه و پشتیبانی از نسخه‌های 7.2 و 7.3 و 7.4 PHP برای ویندوز متعهد می‌دانیم؛ البته تنها تا زمانی‌که این نسخه‌ها رسما پشتیبانی شوند. با این وجود ما برنامه‌ای برای پشتیبانی از نسخه‌ی PHP 8.0 و نسخه‌های بعدی در ویندوز نداریم.

https://faceit.ir/articles/microsoft-to-drop-support-for-php-on-windows/

Top comments (0)