DEV Community

loading...
Cover image for بدترین زبان‌های برنامه نویسی که در سال 2019 نباید به سراغشان بروید

بدترین زبان‌های برنامه نویسی که در سال 2019 نباید به سراغشان بروید

faceit_ir profile image فیسیت ・1 min read

برخلاف وب سایت‌های زیادی که هر ساله لیست بهترین زبان‌های برنامه‌نویسی را منتشر می‌کنند، چند سالی است که وب سایت codementor برعکس، لیست بدترین زبان‌های برنامه نویسی را ارائه می‌دهد. فاکتورهایی که codementor برای این رتبه‌بندی در نظر می‌گیرد استقبال جامعه برنامه نویسی از زبان‌ها، رشد آن‌ها و بازار کارشان است.

بدترین زبان‌های برنامه نویسی 2019

وب سایت codementor بر اساس سه فاکتوری که در بالا گفتیم، بدترین زبان‌های برنامه نویسی را رتبه‌بندی کرده است و در مجموع 5 زبان برنامه نویسی زیر بدترین زبان شناخته شده است:

Elm
coffeeScript
Erlang
Lua
Perl

جالب اینجاست که در این لیست 20 عددی، زبان برنامه نویسی C# در رتبه آخر قرار دارد.

https://faceit.ir/articles/%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86--%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2019-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF/

منبع: https://faceit.ir

Discussion

pic
Editor guide