DEV Community

Cover image for Image Classificationด้วย Python:อย่างง่ายและตัวอย่างการสอนแบบรวดเร็ว
MAMAsoon
MAMAsoon

Posted on

Image Classificationด้วย Python:อย่างง่ายและตัวอย่างการสอนแบบรวดเร็ว

การจำแนกภาพ (Image classification) เป็นการกำหนดป้ายกำกับหรือชั้นของภาพที่นำเข้า โดยอิงตามเนื้อหาที่ปรากฏในภาพ

นี่เป็นสิ่งที่พบบ่อยในการประมวลผลภาพคอมพิวเตอร์ และนำไปใช้ในการรู้จำวัตถุ รู้จำใบหน้า และรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง เป็นต้น

การจำแนกภาพเป็น Machine Learning แบบ supervised learning.

กระบวนการจำแนกภาพประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

 • การแปรผันภาพ (Pre-processing): ขั้นตอนนี้เกี่ยวกับการเตรียมภาพนำเข้าสำหรับการจำแนก ซึ่งอาจรวมถึงการปรับขนาดภาพ การตัดภาพ และการปรับสีและความคมชัดของภาพ

 • การสกัดลักษณะ(Feature extraction): ขั้นตอนนี้เกี่ยวกับการสกัดลักษณะที่เกี่ยวข้องจากภาพหลังจากทำการแปรผัน ซึ่งจะนำไปใช้เป็นข้อมูลนำเข้าในการจำแนก

 • การจำแนก(Classification): ขั้นตอนนี้เกี่ยวกับการใช้โมเดลเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เพื่อทำนายชนิดของภาพนำเข้า โดยอิงตามลักษณะที่สกัดมาจากขั้นตอนก่อนหน้านี้

การจำแนกภาพมีหลายประเภท เช่น การจำแนกแบบไบนารี่ (binary classification) การจำแนกแบบหลายชนิด (multi-class classification) และการจำแนกแบบหลายป้ายกำกับ (multi-label classification) โมเดลการเรียนรู้ลึก (Deep Learning) เช่น Convolutional Neural Networks (CNNs) เป็นโมเดลที่นิยมใช้สำหรับการจำแนกภาพ เนื่องจากมีความสามารถในการเรียนรู้ลักษณะของภาพอัตโนมัติจากภาพนำเข้า

การใช้ภาษา Python และไลบรารีต่างๆ สามารถทำการจำแนกภาพได้โดยใช้เทคนิคและไลบรารีต่างๆ เช่น scikit-learn, TensorFlow, และ Keras

ทำไมต้องใช้ Python สำหรับการจัดประเภทรูปภาพ?

Python เป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับการนำเอาอัลกอริทึมการจัดประเภทรูปภาพมาประยุกต์ใช้ เนื่องจากความเรียบง่าย ความอ่านเข้าใจง่าย และการสนับสนุนของไลบรารีที่มากมาย

Python มีไลบรารีและเฟรมเวิร์กต่างๆ ที่ทำให้ง่ายต่อการนำอัลกอริทึมการจัดประเภทรูปภาพมาประยุกต์ใช้ ได้แก่

NumPy: ไลบรารีสำหรับการทำงานกับอาร์เรย์ขนาดใหญ่ และเมทริกซ์ของข้อมูลตัวเลขหลายมิติ
SciPy: ไลบรารีสำหรับการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีฟังก์ชันสำหรับการทำงานกับรูปภาพ เช่น การอ่านและเขียนไฟล์ภาพ การปรับขนาดและตัดต่อรูปภาพ และการใช้ตัวกรองรูปภาพเพื่อลบเสียงรบกวนออก
scikit-learn: ไลบรารีการเรียนรู้ของเครื่องภายในสำหรับการจัดประเภทรูปภาพ รวมถึงการใช้อัลกอริทึมต่างๆ เช่น เครื่องมือเวกเตอร์สนับสนุน (SVMs) และต้นไม้การตัดสินใจ
TensorFlow: เป็นเฟรมเวิร์กการเรียนรู้เชิงลึกที่ได้รับความนิยม มีเครื่องมือต่างๆ สำหรับสร้างและฝึกโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการจัดประเภท
PyTorch เป็นเฟรมเวิร์กดีพีลีนนั้นยังเป็นทางเลือกที่นิยมใช้สำหรับการสร้างและฝึกโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับงานการจัดประเภทภาพ โดยได้รับความนิยมจากความสะดวกในการใช้งานและการใช้ไลบรารี่ต่างๆ ที่มีอยู่ใน Python เช่นเดียวกับ TensorFlow การใช้ไลบรารี่และเฟรมเวิร์กต่างๆ เหล่านี้ทำให้สามารถสร้างอัลกอริทึมจัดประเภทภาพได้อย่างสะดวก โดยนักพัฒนาสามารถโฟกัสไปที่ตัวตรวจจับวัตถุและตัวจัดกลุ่มของอัลกอริทึมของพวกเขาได้เป็นอย่างดี โดยไม่ต้องคำนึงถึงรายละเอียดการสร้างและการใช้งานต่ำของระบบ

การสอนสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีการสร้างโมเดลการจำแนกภาพโดยใช้ Python และ Keras:

ส่วนนี้เป็นส่วนย่อจากตัวอย่างการจำแนกภาพที่ให้ไว้ในเอกสารของ Keras ตัวอย่างนี้แสดงถึงวิธีการสร้างโมเดลการจำแนกภาพจากศูนย์โดยใช้ภาพจากไฟล์ JPEG ที่เก็บไว้บนดิสก์และไม่ต้องใช้โมเดล Keras ที่สร้างไว้ก่อนหน้าหรือน้ำหนักที่ถูกสร้างไว้ก่อนแล้ว การทำงานนี้ใช้ชุดข้อมูล Cats vs. Dogs ของ Kaggle สำหรับการจำแนกแบบไบนารี

การสร้างชุดข้อมูลใช้ฟังก์ชัน image_dataset_from_directory พร้อมกับชั้นการจัดเตรียมข้อมูลและการปรับเปลี่ยนรูปภาพของ Keras

เพื่อการติดตั้ง Keras:

import tensorflow as tf
from tensorflow import keras
from tensorflow.keras import layers
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

ขั้นตอนที่ 1: โหลดชุดข้อมูล Cats vs. Dogs

ดาวน์โหลดข้อมูลแบบ zip ที่มีอยู่ในรูปแบบดิสก์:

!curl -O https://download.microsoft.com/download/3/E/1/3E1C3F21-ECDB-4869-8368-6DEBA77B919F/kagglecatsanddogs_5340.zip

!unzip -q kagglecatsanddogs_5340.zip
!ls
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

คุณควรมีโฟลเดอร์ Animals ที่มีโฟลเดอร์ย่อยสองโฟลเดอร์ (Cats และ Dogs) อยู่:

!ls Animals
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

โปรดดูตัวอย่างเดิมสำหรับขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อลบภาพที่เสียหายด้วยนะคะ
ขั้นตอนที่ 2: สร้างชุดข้อมูล

เพื่อสร้างชุดข้อมูลใหม่ใช้ต่อไปนี้:

image_size = (180, 180)
batch_size = 128

train_ds, val_ds = tf.keras.utils.image_dataset_from_directory(
  "Animals",
  validation_split=0.2,
  subset="both",
  seed=1337,
  image_size=image_size,
  batch_size=batch_size,
)
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

*ขั้นตอนที่ 3: แสดงภาพข้อมูล
*

ภาพแรก9ภาพในชุดข้อมูลการฝึกอบรมของคุณควรปรากฏดังนี้ สัญลักษณ์ 0 คือแมว ส่วนสัญลักษณ์ 1 คือหมา:

import matplotlib.pyplot as plt

plt.figure(figsize=(10, 10))
for images, labels in train_ds.take(1):
  for i in range(9):
    ax = plt.subplot(3, 3, i + 1)
    plt.imshow(images[i].numpy().astype("uint8"))
    plt.title(int(labels[i]))
    plt.axis("off")
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

ผลลัพธ์ควรมีลักษณะดังนี้:

Corrupt JPEG data: 2226 extraneous bytes before marker 0xd4
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Image description
ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มข้อมูลภาพแบบการแปลงค่า

หากชุดข้อมูลของคุณไม่เพียงพอคุณสามารถเพิ่มข้อมูลได้อย่างเทียบเท่าโดยใช้การแปลงค่าแบบสุ่มเพื่อเพิ่มข้อมูลภาพการฝึกอบรมที่สมจริง เช่น คุณอาจใช้การหมุนเล็กน้อยแบบสุ่มหรือการพลิกแนวนอนแบบสุ่มเพื่อให้โมเดลของคุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับภาพต่าง ๆ ได้มากขึ้น

data_augmentation = keras.Sequential(
  [
    layers.RandomFlip("horizontal"),
    layers.RandomRotation(0.1),
  ]
)
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

คุณสามารถแสดงผลตัวอย่างข้อมูลที่ถูกเพิ่มขึ้นโดยการใช้ฟังก์ชัน data_augmentation บนภาพแรกในชุดข้อมูลของคุณได้:

plt.figure(figsize=(10, 10))
for images, _ in train_ds.take(1):
  for i in range(9):
    augmented_images = data_augmentation(images)
    ax = plt.subplot(3, 3, i + 1)
    plt.imshow(augmented_images[0].numpy().astype("uint8"))
    plt.axis("off")
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

ขั้นตอนที่ 5: ทำให้ข้อมูลเป็นมาตรฐาน

ภาพจะอยู่ในขนาดมาตรฐานของ 240x240 พร้อมกับชุดข้อมูลที่ผลิตเป็นชุดแบบ float32 อย่างไรก็ตาม การมีค่าความสว่างของช่องสี RGB ในช่วง [0, 255] ไม่เหมาะสำหรับระบบประมวลผลของโครงข่ายประสาทเทียม ดังนั้น ดีกว่าจะต้องมาตรฐานเพื่อให้ค่าอยู่ในช่วง [0, 1] คุณสามารถทำได้โดยใช้ชั้น rescaling layer

ขั้นตอนที่ 6: ประมวลผลข้อมูลของคุณ

วิธีหนึ่งในการใช้ตัวประมวลผลก่อนการเพิ่มข้อมูลคือการประยุกต์ใช้ตัวประมวลผลก่อนการเพิ่มข้อมูลกับชุดข้อมูลของคุณ ชุดข้อมูลที่ได้จะผลิตชุดรูปภาพที่ถูกเพิ่มขึ้น:

augmented_train_ds = train_ds.map(
  lambda x, y: (data_augmentation(x, training=True), y))
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

ในวิธีนี้ การเพิ่มขนาดข้อมูลเกิดขึ้นแบบไม่เชื่อมต่อกันโดยใช้ CPU และต้องมีการเก็บข้อมูลชั่วคราวก่อนที่จะเข้าถึงโมเดล วิธีนี้เหมาะสำหรับการฝึกอบรมบน CPU เพราะการเพิ่มขนาดข้อมูลจะไม่ส่งผลต่อการ block โมเดล คุณควรเลือกวิธีนี้เมื่อไม่แน่ใจ

ขั้นตอนที่ 7: กำหนดค่า Dataset

การกำหนดค่า Dataset ควรมุ่งเน้นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเริ่มต้นด้วยการนำ data augmentation มาใช้กับ training dataset และตรวจสอบว่ามีการใช้ buffered prefetching เพื่อให้สามารถดึงข้อมูลจากดิสก์ได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ทำให้การทำงานถูก block ตัวอย่างเช่น:

train_ds = train_ds.map(
  lambda img, label: (data_augmentation(img), label),
  num_parallel_calls=tf.data.AUTOTUNE,
)
train_ds = train_ds.prefetch(tf.data.AUTOTUNE)
val_ds = val_ds.prefetch(tf.data.AUTOTUNE)
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

ขั้นตอนที่ 8: สร้างโมเดล

ในตัวอย่างนี้ เราจะสร้างรุ่นขนาดเล็กของ Xception โครงสร้างนี้ไม่ได้ถูกปรับแต่งเพื่อให้เหมาะสมแต่คุณสามารถใช้ KerasTuner เพื่อหาการกำหนดรูปแบบของโมเดลที่เหมาะสมได้ กระบวนการนี้ประกอบด้วยการเริ่มต้นโมเดลโดยใช้ data_augmentation และจากนั้นเป็นชั้นการปรับขนาดภาพ ต้องรวมชั้น dropout ก่อนชั้น fully connected สุดท้าย:

def make_model(input_shape, num_classes):
  inputs = keras.Input(shape=input_shape)

  x = layers.Rescaling(1.0 / 255)(inputs)
  x = layers.Conv2D(128, 3, strides=2, padding="same")(x)
  x = layers.BatchNormalization()(x)
  x = layers.Activation("relu")(x)

  previous_block_activation = x 

  for size in [256, 512, 728]:
    x = layers.Activation("relu")(x)
    x = layers.SeparableConv2D(size, 3, padding="same")(x)
    x = layers.BatchNormalization()(x)

    x = layers.Activation("relu")(x)
    x = layers.SeparableConv2D(size, 3, padding="same")(x)
    x = layers.BatchNormalization()(x)

    x = layers.MaxPooling2D(3, strides=2, padding="same")(x)

    residual = layers.Conv2D(size, 1, strides=2, padding="same")(
      previous_block_activation
    )
    x = layers.add([x, residual]) 
    previous_block_activation = x # Set aside next residual

  x = layers.SeparableConv2D(1024, 3, padding="same")(x)
  x = layers.BatchNormalization()(x)
  x = layers.Activation("relu")(x)

  x = layers.GlobalAveragePooling2D()(x)
  if num_classes == 2:
    activation = "sigmoid"
    units = 1
  else:
    activation = "softmax"
    units = num_classes

  x = layers.Dropout(0.5)(x)
  outputs = layers.Dense(units, activation=activation)(x)
  return keras.Model(inputs, outputs)

model = make_model(input_shape=image_size + (3,), num_classes=2)
keras.utils.plot_model(model, show_shapes=True)
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

ขั้นตอนที่ 9: ฝึกโมเดลการจัดประเภทภาพ

ใช้สคริปต์ต่อไปนี้:

epochs = 25

callbacks = [
  keras.callbacks.ModelCheckpoint("save_at_{epoch}.keras"),
]
model.compile(
  optimizer=keras.optimizers.Adam(1e-3),
  loss="binary_crossentropy",
  metrics=["accuracy"],
)
model.fit(
  train_ds,
  epochs=epochs,
  callbacks=callbacks,
  validation_data=val_ds,
)
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

ควรจะได้ validation accuracy สูงหลังจาก train ไป 25 epochs (มากกว่า 90%) หาก train มากกว่า 50 epochs อาจทำให้ validation performance เสื่อมลง ซึ่งเป็นสัญญาณของ overfitting

Image description

สรุปนะคะ

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการจำแนกภาพโดยใช้ Python

1.ใช้ชนิดข้อมูลและโครงสร้างที่เหมาะสม: ใช้ NumPy arrays และ SciPy sparse matrices เพื่อแทนภาพและโครงสร้างข้อมูลอื่น ๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพและง่ายต่อการจัดการ

2.ทำการประมวลผลและมาตรฐานข้อมูลของคุณก่อน: ก่อนที่จะฝึกโมเดลการจำแนกภาพของคุณ มีความสำคัญที่จะทำการประมวลผลและมาตรฐานข้อมูลของคุณ เช่นการเปลี่ยนขนาดภาพให้เหมือนกัน การแปลงภาพเป็นระดับเทา และการปรับใช้ตัวกรองภาพเพื่อลบเสียง การมาตรฐานข้อมูลของคุณยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโมเดลของคุณได้อีกด้วย

3.ใช้ชุดการตรวจสอบเพื่อประเมินผลโมเดลของคุณ: เมื่อฝึกโมเดลการเรียนรู้ของคุณ การประเมินประสิทธิภาพของมันบนข้อมูลที่ไม่เคยเห็นมีความสำคัญ การแบ่งข้อมูลของคุณเป็นชุดการฝึกและการทดสอบและการฝึกโมเดลของคุณบนชุดการฝึกและการประเมินการใช้ชุดการทดสอบ ช่วยให้คุณได้รับความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโมเดลของคุณบนข้อมูลจริง

4.ใช้ regularization เพื่อป้องกัน overfitting: Overfitting เกิดขึ้นเมื่อโมเดลซับซ้อนเกินไปและเรียนรู้รูปแบบในข้อมูลการฝึกอบรมที่ไม่สามารถนำไปใช้กับข้อมูลที่มองไม่เห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีหนึ่งในการป้องกัน overfitting คือการใช้ regularization ซึ่งเป็นการเพิ่มเงื่อนไขในโมเดลเพื่อป้องกันไม่ให้โมเดลซับซ้อนเกินไป

5.ใช้ metrics การประเมินที่เหมาะสม: เมื่อประเมินประสิทธิภาพของโมเดลการจำแนกภาพของคุณ มีความสำคัญที่จะใช้ metrics การประเมินที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น หากคุณทำงานกับชุดข้อมูลที่สมดุล (นั่นคือจำนวนตัวอย่างสำหรับแต่ละคลาสเท่ากัน) คุณสามารถใช้ metrics เช่น accuracy, precision, และ recall ได้ แต่หากคุณทำงานกับชุดข้อมูลที่ไม่สมดุล คุณอาจต้องใช้ metrics เช่น F1 score หรือ AUC (Area Under the Curve)

ref:

Image Classification in Python: the Basics and a Quick Tutorial

Image classification using Python can be done using various machine learning techniques and libraries such as scikit-learn, TensorFlow, and Keras.

favicon datagen.techref2:


Top 5 Image Classification Research Papers Every Data Scientist Should KnowAIM lists down top research papers dealing with image classification research papers and how these advances have become mainstream in industryalt="favicon"
class="c-embed__favicon m-0 mr-2 radius-0"
src="https://149695847.v2.pressablecdn.com/wp-content/uploads/2019/11/cropped-aim-new-logo-1-22-3-32x32.jpg"
loading="lazy" />
analyticsindiamag.comTop comments (0)