DEV Community

Ali Orhun Akkirman for Açıklab

Posted on

Xorg veya Wayland kontrolü

GNU/Linux Masaüstü sistemlerde Wayland veya Xorg (X11) görüntü sunucusu ortamlarından birisinde yer aldığınızı öğrenmek gerekebiliyor. Bunu yapabilmek için terminalde basit bir BASH ortam değişkeni içerisinde bulunmaktadır. Dolayısıyla öğrenmek için arayüzde oturum açılmış kullanıcı hesabı ile aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

echo $XDG_SESSION_TYPE
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu komutun çıktısı olarak

wayland

veya

x11

sonucunu vermektedir. Dolayısıyla bu şekilde hangi görüntü sunucusu kullanıldığı öğrenilebilmektedir.

Top comments (0)