DEV Community 👩‍💻👨‍💻

Ali Orhun Akkirman for Açıklab

Posted on • Updated on

PostgreSQL Uzak Bağlantı Açma

PostgreSQL sunucusu varsayılan ayarlarla kurulduğunda uzaktan bağlantıya kapalı olarak kurulmaktadır. Sadece kendisi üzerinden localhost(127.0.0.1) üzerinden 5432 portundan haberleşebilmektedir. Bunu tüm ağlar üzerinden veya spesifik ağlar üzerinden erişilecek şekilde açabilirsiniz.

Uzak erişime izin verilmesi

Uzaktan bağlantıya izin verilmesi için, /etc/postgresql/14/main/postgresql.conf dosyası içinde aşağıdaki satır düzenlenmesi gerekiyor: (normalde başında diyez var içinde de localhost yazıyor)

listen_addresses = '*'
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Uzak erişim IP veya ağ belirlenmesi

Uzaktan bağlantı sağlayacak IP adresi veya IP adreslerinin bulunduğu ağ için /etc/postgresql/14/main/pg_hba.conf dosyasının en alt satırlarında bir yere aşağıdaki satır eklenmeli.

host all all 0.0.0.0/0 md5
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu satır eklendiğinde tüm ağlardan erişim sağlanabileceği gibi, güvenlik olarak sadece istenilen IP adresi veya ağ adresi yazılması daha uygun olacaktır.

Tüm işlemler sonucunda postgresql servisini yeniden başlatmak yetecektir.

sudo systemctl restart postgresql
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu adımla birlikte uzaktaki herhangi bir SQL istemcisinden PostgreSQL sunucusuna sorgu atılabilmektedir.

Top comments (0)

🌚 Life is too short to browse without dark mode