DEV Community 👩‍💻👨‍💻

mtdemircan for Açıklab

Posted on

Politika ile Dosya Transferi

Liman üzerinden politika detaylarına girin ve "Dosya Transferi" ni seçin.

Screenshot from 2021-09-01 11-35-16

Yükleme Tipi: Web'ten, SMB'den veya Bilgisayar'dan yükleme yapabilirsiniz.

Dosya Tipi: Arşiv veya dosya seçebiliriz.

Hedef Yolu: İstemcilerde dosyanın gitmesini istediğiniz yol.

Dosya Sahibi: Dosyanın Linux izin sistemi tarafından tanınacak sahibi. Örneğin: 'root'

Dosya Grubu: Dosyanın Linux izin sistemi tarafından tanınacak grubu. Örneğin: 'root'

Dosya izin modu: Dosyanın Linux izin sistemi tarafından tanınacak izin modu. Örneğin: '600'

Örnek Kullanım

Bilgisayardan jpeg dosya transfer örneği.

Screenshot from 2021-09-01 11-41-53

Eğer dosya izin modunu 770 yapsaydık dosya sahibi root olduğu için dosyayı okuyamayacaktık.

dosya izin modu

en soldaki rakam 'user' izinleri
ortadaki rakam 'group' izinleri
sağdaki rakam 'others' izinleri

örn:
7=111(ikilik taban)=rwx
5=101=r-x
0=000=---

Top comments (0)

Create an Account! The only reason people scroll to the bottom...  
is because they want to read more.

Create an account to bookmark, comment, and react to articles that interest you.