DEV Community

Cover image for Temel H3C Switch Yapılandırma Kılavuzu: Cisco Komutlarıyla Karşılaştırmalı
Yaren Sarı for Açıklab

Posted on

Temel H3C Switch Yapılandırma Kılavuzu: Cisco Komutlarıyla Karşılaştırmalı

Bu rehber, H3C ve Cisco switch'lerin temel konfigürasyonları için adım adım talimatlar sunar. Yapılandırma prosedürleri, sistem erişiminden OSPF ve trunk yapılandırmalarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsar.

Giriş

H3C Switch Nedir?

H3C Technologies, ağ altyapısı ürünleri ve çözümleri sunan lider bir teknoloji şirketidir. H3C switch'ler, yüksek performans, güvenilirlik ve güvenlik sunarak karmaşık ağ yapılarını yönetmek ve optimize etmek için tasarlanmıştır.

Sistem Erişimi ve Mod Değiştirme

H3C

system-view
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • system-view komutu, H3C cihazlarında konfigürasyon moduna geçmek için kullanılır.

Cisco

configure terminal
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Cisco cihazlarında, configure terminal (veya conf t) komutu ile konfigürasyon moduna girilir.

Temel Konfigürasyonlar

Sistem Erişimi ve Mod Değiştirme

H3C

super password [şifre]
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Bu komut, cihazın yönetici şifresini ayarlar.

Cisco

enable secret [şifre]
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Cisco cihazında yönetici şifresini enable secret komutu ile ayarlayabilirsiniz.

Arayüz Konfigürasyonu

H3C

interface GigabitEthernet 1/0/1
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Not: Eğer bir arayüze erişemiyorsanız, cihazınızdaki tüm arayüzlerin listesini ve ilgili MAC adreslerini görüntülemek için kullanabileceğiniz komut şudur:

display interface
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu komutun çıktısını inceleyerek, MAC adresleri karşılaştırması yoluyla, hangi arayüzün hangi fiziksel veya sanal porta denk geldiğini belirleyebilirsiniz.

Cisco

interface GigabitEthernet0/1
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Cisco cihazlarında da benzer şekilde arayüz konfigürasyonu yapılır.

IP Adresi Ayarlama

H3C VE Cisco

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Her iki cihaz türünde de, bu komut belirtilen arayüze statik IP adresi atamak için kullanılır.

VLAN Oluşturma ve Ayarlama

H3C

vlan 10
port access vlan 10
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • VLAN oluşturma ve bir porta atama işlemi için kullanılır.

Cisco

vlan 10
switchport access vlan 10
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Cisco cihazlarında da VLAN oluşturma ve porta atama benzer şekilde yapılır.

Gelişmiş Konfigürasyonlar

OSPF Konfigürasyonu

Open Shortest Path First (OSPF), router'ların ağ içindeki en kısa yolu dinamik olarak bulmalarını sağlayan bir iç gateway protokolüdür.

H3C

 • OSPF Etkinleştirme ve Arayüze Atama
ospf 1
area 0
interface GigabitEthernet 1/0/1
ospf enable 1 area 0
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Cisco

 • OSPF Etkinleştirme ve Ağ Tanımlama
router ospf 1
network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Trunk Yapılandırması

Trunk portlar, bir switch'ten diğerine birden fazla VLAN'ın taşınabilmesini sağlayan özel portlardır.

H3C

interface GigabitEthernet 1/0/1
port link-type trunk
port trunk permit vlan all
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Bu komutlar trunk port yapılandırması için kullanılır.

Cisco

interface GigabitEthernet0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan all
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Cisco cihazlarında trunk port yapılandırması benzer şekilde gerçekleştirilir.

Kaydetme ve Çıkış

Yapılan konfigürasyon değişikliklerini kaydetmek önemlidir.

H3C

save
quit
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Değişiklikleri kaydeder ve konfigürasyon modundan çıkar.

Cisco

write memory
exit
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Değişiklikleri kaydeder ve konfigürasyon modundan çıkar.

H3C Switch'lerde sFlow Yapılandırması

H3C switch'lerin sFlow teknolojisi, ağ trafiğinin gerçek zamanlı olarak izlenmesi ve analiz edilmesi için güçlü bir araç sunar. Bu özelliği ile ağ yöneticileri, trafik desenlerini anlayabilir, performans sorunlarını hızla tespit edebilir ve güvenlik tehditlerine karşı koruma sağlayabilir.

sFlow'un Faydaları:

Hızlı Trafik İzleme: Yüksek hızda trafik örnekleme, ağın herhangi bir noktasında detaylı trafik bilgisine erişim sağlar.
Ağ Analizi: Trafik akışlarının ve uygulama performansının derinlemesine analizi mümkündür.
Güvenlik: Anormal trafik desenlerini belirleyerek ağ güvenliğini artırır.
Esnek Yönetim: sFlow, çeşitli üçüncü taraf araçlarla kolayca entegre edilebilir, bu da yönetimi ve analizi kolaylaştırır.

H3C switch'lerin sFlow özellikleri, ağ altyapısını etkin bir şekilde yönetmek ve optimize etmek isteyen herkes için değerli bir kaynaktır.

sFlow verilerinin nasıl izleneceği ve analiz edileceği konusunda bir rehber arıyorsanız, dev.to'da yayımlanmış şu yazılara göz atmanızı öneririm:

Örnek sFlow verisi oluşturma

sFlow akışının izlenmesi ve takibi

Cisco switch'lerde doğrudan sFlow yerine genellikle NetFlow teknolojisi kullanılır. NetFlow, ağ trafiği analizi için benzer amaçlarla kullanılır ve trafiğin detaylı bir şekilde incelenmesini sağlar.

Top comments (0)