DEV Community

loading...
Açıklab

Pardus 19.x üzerinde Docker kurulumu ve kullanımı

Ali Orhun Akkirman
"Omnia mutantur, nihil interit"
・2 min read

Pardus 19.x sürümleri üzerinde Docker'ın varsayılan olarak kullanılan topluluk sürümünün kurulumunu yapacağız. Aşağıda anlatılan şekilde kurduğunuz durumda docker üzerindeki güncellemeleri sisteminiz üzerinden alabilir, kolaylıkla güncelleme yapabilirsiniz.

Kurulum

Pardus 19 üzerinde paketlerin güncelliği kontrol edilip Docker paketi için gerekli bağımlılıklar indirilir. Güncelleme;

sudo apt-get update

Gerekli bağımlılıklar:

sudo apt-get install \
  apt-transport-https \
  ca-certificates \
  curl \
  gnupg2 \
  software-properties-common

Docker'ın resmi GPG anahtarı indirilerek APT sistemine eklenir.

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo apt-key add -

Ekrana komut ile çıkan anahtardaki son 8 karakter aşağıdaki gibi imza olarak onaylanır.

docker'ın anahtarını ve imzasını gör:

apt-key list | grep -B2 docker

anahtarı ve imza aşağıdaki şekilde görülecektir:

pub  rsa4096 2017-02-22 [SCEA]
   9DC8 5822 9FC7 DD38 854A E2D8 8D81 803C 0EBF CD88
uid      [  bilinmeyen  ] Docker Release (CE deb) <docker@docker.com>

anahtar imzasını ekle:

sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88

Şimdi Pardus 19.x için Debian tabanlı depo indirilebilir:

sudo add-apt-repository \
  "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/debian \
  buster \
  stable"

Depo adresi de eklendikten sonra yerel depo güncellenerek ilgili paket yüklenebilir:

sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

Depodda bulunan docker sürümlerini aşağıdaki gibi inceleyebilirsiniz:

sudo apt-cache madison docker-ce

Ve debian paket yönetim sistemi özelliğinden dolayı yukarıdaki komut yerine kendi istediğiniz sürümü yükleyebilirsiniz:

sudo apt-get install docker-ce=<VERSION_STRING> docker-ce-cli=<VERSION_STRING> containerd.io

Yetkili kullanıcı ile kullanım örneği

Docker'ın kurulduğunu test etmek isterseniz aşağıdaki hello world uygulamasını çalıştırabiirsiniz.

sudo docker run hello-world

Yetkisiz kullanıcı ile çalıştırma

Fakat bu halde iken sadece yetkili kullanıcılar docker'ı kullanabilir. Sizin istediğiniz bir ali kullanıcısının da docker'ı kullanabilmesini sağlamak için oluşturulmamış ise docker grubu oluşturup, ali kullanıcısını docker grubuna ekleyelim:

sudo groupadd docker
sudo usermod -aG docker ali

Test etmek için bu sefer komutunuzun başına "sudo" koymadan yetkisiz kullanıcı ile (yukarıda belirttiğiniz) hello-world konteynırını açabilirsiniz:

docker run hello-world

Ex nihilo nihil fit

Discussion (3)

Collapse
aliyilmaz profile image
Ali Yılmaz • Edited

Merhaba, makale için teşekkür ederim. Küçük bir ekleme yapmak isterim, son aşamalarda bulunan " Yetkisiz kullanıcı ile çalıştırma " yönergesini uyguladıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatmak gerekiyor.

Collapse
aliorhun profile image
Ali Orhun Akkirman Author

Selamlar hocam. Aslında yeniden başlatma değil de bulunulan oturumu yenilemek gerekiyor. "docker" için yeni bir "bash" açıp öyle çalıştırmayı deneyebilir misiniz?

Collapse
hwpplayer1 profile image
Mert Gör

Teşekkürler