DEV Community

Cover image for Liman MYS Core 2.0 Docker Compose ile Ayağa Kaldırma
Doğukan Eren for Açıklab

Posted on

Liman MYS Core 2.0 Docker Compose ile Ayağa Kaldırma

Liman MYS Core 2.0 Sürümünü docker üzerinde test etmek konteyner teknolojisi ile çok daha kolay ve pratik. Gelin beraber docker-compose ile ayağa kaldıralım.

İlk olarak bilgisayarınızda docker-compose paketi kurulu değil ise birkaç adımda docker-compose kuralım. Kuruluysa bu maddeyi atlayabilirsiniz.

1 - Docker Compose Kurulumu

https://dev.to/aciklab/docker-ve-docker-compose-kurulumu-ubuntu-2004-3ch7

2 - Liman MYS Çekirdek yml dosyasını edinme

Güncel docker-compose dosyasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
https://github.com/limanmys/core/blob/master/docker-compose.yml

3 - docker-compose up

İndirdiğimiz dosyayı docker-compose.yml isminde kaydettkten sonra bu dosyanın bulunduğu dizinde aşağıdaki komutu çalıştırabiliriz.

DB_PASS="<veri-tabanı-parolsı>" docker-compose up -d
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Veri tabanı parolsı alanına postgresql parolası ne olsun istiyorsanız o şekilde doldurabilirsiniz.
Örnek bir çıktı aşağıdaki gibi sonuçlanacaktır.

root@derenstack:/home/deren/deren# DB_PASS="1" docker-compose up -d
[+] Running 5/5
 ✔ Network liman-net    Created                           0.1s 
 ✔ Container liman-webssh Started                           0.4s 
 ✔ Container liman-redis  Started                           0.6s 
 ✔ Container liman-db   Healthy                           6.1s 
 ✔ Container liman-core  Started                         0.4s 
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

4 - Arayüze Erişim

Artık docker-compose çalıştırdığımız cihazın ip adresinin 443 portu üzerinde Liman MYS Çekirdek çalışacaktır.

Image description

local makineniz üzerinde kurulum yaptıysanız aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz

https://127.0.0.1

Top comments (0)