DEV Community

loading...
Açıklab

Linux üzerinde brcm80211 sürücüsünü tanıtma

Ali Orhun Akkirman
"Omnia mutantur, nihil interit"
・1 min read

Çeşitli cihazlarda bulunan "brcm80211" sürücüsü çoğu zaman Linux üzerinde çalışmıyor gibi algılanabilmektedir. Fakat oldukça basit bir çözümü bulunmaktadır.

Öncelikle efi sistemi ile açmadığınız bir oturumda aşağıdaki gibi bağlantı kurabilirsiniz. Eğer sistemi zaten efi'li olarak açtıysanız bunu yapmanız gerekmemekte.

mount -t efivarfs none /sys/firmware/efi/efivars

İlgili kısımda "nvram-" ile başlayan bir dosya ile karşılaşacaksınız. (örneğin: /sys/firmware/efi/efivars/nvram-74b00bd9-805a-4d61-b51f-43268123d113 ) Bu dosya içinde wifi cihazıyla ilgili de bilgi bulunmaktadır. Dolayısıyla cihazdan cihaza fark etmektedir.

Daha sonra ilgili dosyayı aşağıdaki konuma taşıdığınızda sistemde wifi modülünüzü kullanabilirsiniz

cat /sys/firmware/efi/efivars/nvram-74b00bd9-805a-4d61-b51f-43268123d113 > /lib/firmware/brcm/brcmfmac43241b5-sdio.txt

Discussion (0)

Forem Open with the Forem app