DEV Community

Mert Yasar Karadağ for Açıklab

Posted on • Updated on

Pardus Kablosuz Erişim Noktası(Hotspot) Yapılandırması

Windows tarafında hotspot özelliği otomatik yapılıyorken Pardus henüz bize böyle bir seçenek sunmuyor. Bunun için hostapd servisini elle yapılandırmayı ve çalıştırmayı göstereceğim.
Hotspot kurulumu yapabilmek için cihazınızın ethernet kablosu ile internete bağlı olması gerekmektedir. Ayrıca cihazınızda bulunan wireless aygıtının hotspot modunu desteklemesi gerekmektedir. Bunu öğrenmek için;

sudo apt install iw
sudo iw list

komutlarını çalıştırdıktan sonra Supported interface modes'de AP görüyorsanız destekliyor demektir.

Desteklediğiniz öğrendikten sonra terminal ile hostapd uygulamasını indiriniz.

sudo apt install hostapd
nano /etc/default/hostapd

Programı kurduktan ve nano düzenleyicisi ile config dosyasını açtıktan sonra #DAEMON_CONF="" olan satırı DAEMON_CONF="/etc/hostapd/hostapd.conf" olarak değiştirmeniz gerekmektedir.

"ip a" komutunu kullanarak ethernet ve wifi kartlarımızın sürücü adını öğrenmeniz gerekmektedir.(eth0, wlan0 vs.)
Öğrendikten sonra "nano /etc/hostapd/hostapd.conf" komutu ile config dosyası oluşturun ve aşağıdaki bilgileri kendinize göre düzenleyip kaydediniz.

interface=wlp3s0
bridge=br0
driver=nl80211
country_code=TR
ssid=Pardus
hw_mode=g
channel=6
ieee80211n=1
wmm_enabled=1
wpa=2
wpa_passphrase=1234567890
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP
rsn_pairwise=CCMP
auth_algs=1
macaddr_acl=0

Config dosyasını yapılandırdıktan sonra ağ köprüsü oluşturmanız gerekmektedir. Bunun için aşağıdaki komutları giriniz.

sudo apt install bridge-utils
nano /etc/network/interfaces

Aracı kurduktan ve config dosyasına girdikten sonra aşağıdaki bilgileri düzenleyip kaydediniz.

source-directory /etc/network/interfaces.d

auto lo
iface lo inet loopback

allow-hotplug eth0
iface eth0 inet manual

allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual

auto lo br0
iface br0 inet static
bridge_ports wlan0 eth0
address 192.168.1.2
network 192.168.1.0
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
dns-nameservers 192.168.1.1

Düzenleme işlemi tamamlandıktan sonra sistemi yeniden başlatınız ve aşağıdaki komutu yazarak servisi başlatınız.

sudo systemctl enable hostapd.service
sudo systemctl start hostapd.service

Servisin durumunu görmek istiyorsanız aşağıdaki komutu çalıştabilirsiniz.

sudo systemctl status hostapd.service


Servisi sonlandırıp devre dışı bırakmak için aşağıdaki komutları girebilirsiniz.

sudo systemctl stop hostapd.service
sudo systemctl disable hostapd.service

Discussion (0)