DEV Community

Ali Orhun Akkirman for Açıklab

Posted on • Updated on

 

GitHub üzerinde örnek proje çatallama

Bu yazının amacı https://github.com/aciklab/ilkDeneme adresinde yer alan projeyi kendi github alanınıza çatallayıp, kendi bilgisayarınıza indirerek ufak bir değişiklik yaptıktan sonra tekrar github üzerine atmanızı sağlamaktır.

1. Projeyi Çatallama(Fork):

Öncelikle https://github.com/aciklab/ilkDeneme adresine girip aşağıdaki gibi fork'a basarak kendi alanınıza çatallamanız gerekmekte.

Alt Text

2. Kendi alanınızda projeyi görme:

Projeyi başarılı bir biçimde çatalladıysanız kendi adınızın bulunduğu sayfada (https://github.com/adiniz/) artık çatallanmış olarak "ilkDeneme" uygulamasını göreceksiniz.

3. Projeyi bilgisayarınıza klonlama

Projeyi kendi alanınızda gördükten sonra projenin kendi alanınızdaki sayfasına girin ve aşağıdaki gibi klonlanacak adresi öğrenin.

Alt Text

Daha sonra bilgisayarınıza gelerek bir boş klasör oluşturun. Klasör içerisinde uçbirimde, yukarıda öğrendiğiniz bilgiye göre aşağıdaki komutu yazın:

git clone https://github.com/adiniz/ilkDeneme.git
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

4. Projede düzenleme yapmak.

Bu aşamada github üzerindeki dosyalar bilgisayarınızdaki boş klasöre gelecektir. "merhaba.py" dosyasını herhangi bir metin editörü ile açıp,

print "Merhaba Dünya"
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

yazısı yerine

print "Merhaba Dünya, Merhaba"
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

yazıp kaydedin. Veya yaratıcılığınıza göre farklı şeyler yapabilirsiniz.

5. Commit ekleme

Dosyadaki değişiklikleri commit olarak eklemek için aşağıdaki komutları giriniz:

git add merhaba.py
git commit -m "İlk deneme, ilk commit"
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

6. Değişiklikleri Github'a göndermek

Yaptığınız değişiklikleri github'a göndermek için aşağıdaki iki komutu yazabilirsiniz.

git push origin master
git pull
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

7. Uygulamayı yerel bilgisayarınızda çalıştırma

Uygulamayı bilgisayarınızda çalıştırmak için ise aşağıdaki komutu yazabilirsiniz:

python merhaba.py
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Artık kendi değiştirdiğiniz şekilde uygulama çıktı verebilecektir.

Top comments (0)

An Animated Guide to Node.js Event Loop

Node.js doesn’t stop from running other operations because of Libuv, a C++ library responsible for the event loop and asynchronously handling tasks such as network requests, DNS resolution, file system operations, data encryption, etc.

What happens under the hood when Node.js works on tasks such as database queries? We will explore it by following this piece of code step by step.