DEV Community 👩‍💻👨‍💻

Abdumutal
Abdumutal

Posted on • Updated on

c++ dasturlash tili haqida

C++ - bu

Siz C++ dasturlash tilida komputerlar uchun dasturlar tuzishingiz mumkin.
C++ dagi eng oson code bu:

cout << "hello world" << endl;
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Siz C++ ni o'rganib kelajakda katta yutuqlarga erishishingiz mumkin

Top comments (0)

🌙 Dark Mode?!

 
Turn it on in Settings