DEV Community

xojiakbar
xojiakbar

Posted on

C++ dasturlash tilida cout buyrug'i

Ushbu postda C++ dasturlash tilidagi boshlang'ich buyruqlarni o'rganshmiz mumkun.
Kalit so'zlar: Cout, int main(){...}, return 0, #include <iostream>, using namespace std, endl, \n.
Eng avalo kod yozishimiz uchun https://replit.com saytiga regstratsiya qlib olishimiz lozim. Regstratsiya qlib bo'lgach manabunday oyna chiqadi:

Image description

Ushbu ekrani hosil qlib olgach kutibxona nomni yozib olshimiz kerak #include kutibxona nomin yozib olganimizdan song int main(){..} yoziladi.
int main() {...} bu kod yozishdagi muhim fuksiya hisoblanadi. int main(){...} funksiyasining tog'ri yozilishi katta axamyat kasb etadi chunki har bir belgisi yoki hariflar almashtrib yoki tushirib yozilsa kodmiz ishga tushmaydi. Hozir sizlarga tog'ri yozilgan va ishga tushadigan kod qanday korinishda bo'lishin misol bilan ko'rsatib beraman.
Misol uchun:

int main(){
 cout << "555555" << endl;
 cout << "5  5" << endl;
 cout << "5  5"<< endl;
 cout << "555555";

 return 0;
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

C++ dasturlash tilida yana bir asosiy buyruqlardan biri bu cout hisoblanadi. Cout burug'i bu yozayotgan kodmizni ekranga(console)ga chqazib beradi.

Misol uchun:

using namespace std;
int main(){ 
 cout << "Salom mening ismim Xojiakbar. " << endl;
 cout << "Men dasturlashni C++ dasturlash tilidan boshladim.";
 return 0;
 }
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Image description
<< endl; va \n bu kodlar keyingi qatorga o'tishni taminlovchi kodlari hisoblanadi. Bu kodlarning bir biridan fari << endl; "..." qo'shtirnoqlardan tashqarida kelsa \n <- bu kodmiz esa "..." qo'shtirnoqlar ichida yoziladi.Bu kodlarni misollar bilan koramiz.
<< endl; misol uchun:

using namespace std;

int main(){
 cout<< "\\  /\\"<< endl;
 cout<< " ) ( ')"<< endl;
 cout<< "( / )"<< endl;
 cout<< " \\(__)|";
 return 0; 
}

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Endi esa "\n" kodi uchun misol bilan tanishamiz:

using namespace std;
int main6(){ 
 cout << "Salom mening ismim Xojiakbar.\n" ;
 cout << "Men dasturlashn yaxsh koraman.";

 return 0;

 }
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

return 0; ushbu funksiya qolganlari kabi muhim hisoblanadi.return so'zining manosi "qaytmoq" degan manoni beradi. return kodi int main(){...} funksyasining qaytishi hisoblanadi kod yozayotkanimizda eng ohrida return 0; kodni yozshimiz shart chunki int main(){..} kodning qaytishi 0ga teng hisoblanadi.
Misol uchun:

int main(){
 cout<<"  -    -"<<endl;
 cout<<"  \\ `\\ /` /"<<endl;
 cout<<"  \\ v /"<<endl;
 cout<<"  / . . \\"<<endl;
 cout<<"  =\\ * /="<<endl;
 cout<<"  / ^ \\"<<endl;
 cout<<"  /\\\\  //\\"<<endl; 
 cout<<" __\\ \" \" /__"<<endl; 
 cout<<"(_____/^\\_____)";

 return 0;
}

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Yana bir muhim belgilardan biri bu har bir kod yozilgan qatorni tugatgach ; shu belgi yani nuqtali vergul qo'yiladi. Ushbu belgi qo'yilmasa kodmiz ishga tushmaydi buni ham esdan chqazmasligimiz kerak. Bu belgiga misol korsatish shart emas deb oylayman chunki qolgan kodlar uchun berilgan misollarda hammasida nuqtali vergulni korshimiz mumkun.
@dawroun

Top comments (1)

Collapse
 
manguberdi4 profile image
Manguberdi4

gap yo omad