DEV Community

Cover image for Laravel Thaiaddress Package
Atthaphon Urairat
Atthaphon Urairat

Posted on

Laravel Thaiaddress Package

พอดีมีโอกาสได้ไปรู้จักกับ repo ฐานข้อมูล จังหวัด อำเภอ ตำบล ละติจูด ลองจิจูด
ใน GitHub เข้า เลยเอามาใช้กับโปรเจ็คทดลองที่กำลังสร้างด้วย laravel ครับ

ทั้งนี้ทั้งนั้น repo ของคุณ Aaron Amm มีประโยชน์มากๆ ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

เมื่อได้มีโอกาสใช้งานกับ laravel แล้วก็เลยคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ในโปรเจ็คต่อไปในอนาคตด้วย
เลยเอามาทำเป็น laravel package เผื่อไว้ใช้งานในโปรเจ็ตต่อไป
ถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถเอาไปติดตั้งใช้งานหรือเอาไปต่อยอดกันได้เลยครับ

Repositories

laravel-thai-address แพคเกจ คืออะไร

แพคเกจ laravel-thai-address คือการนำเอา ฐานข้อมูล จังหวัด อำเภอ ตำบล ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
มาสร้าง เป็น migration สำหรับ laravel framwork โดย จะแบ่งตัว migrations ออกเป็น 3 ไฟล์
เพื่อสร้างตารางในดาต้าเบสแยกกัน

จากนั้นก็ทำการ seeds ข้อมูล ที่อยู่ในรูปแบบของ csv ไฟล์ที่มีอยู่ในแพคเกจเข้าไปยังตารางแต่ละตารางให้ถูกต้อง
หลังจากที่เราได้ทำการ migrate ตารางใหม่เสร็จเป็นที่เรียบร้อย

ติดตั้ง

เพิ่มแพคเกจเข้าไปยังโปรเจ็คของเรา

$ composer require uatthaphon/laravel-thai-address

ถ้าเราใช้ laravel เวอร์ชั่นที่ตำกว่า 5.5 เราต้องทำการเพิ่ม service provide เข้าไปที่ config/app.php ด้วยตนเอง

<?php
'providers' => [
  ...

  Uatthaphon\ThaiAddress\ThaiAddressServiceProvider::class,
],

แต่สำหรับ laravel version 5.5 ขึ้นไปผมได้เพิ่ม auto discoverable เข้าไปในตัวแพคเกจเรียบร้อยแล้วทำให้เราไม่ต้องทำการเพิ่มบรรทัดเข้าไปยัง config/app.php

จากนั้นทำการรันคำสั่ง verder publish สำหรับแท็ก 3 แท็ก

  1. $ php artisan vendor:publish --tag=migrations
  2. $ php artisan vendor:publish --tag=csv
  3. $ php artisan vendor:publish --tag=seeds

หรือถ้าต้องการ publish แท็กทั้งหมดในคราวเดียวก็สามารถทำได้

$ php artisan vendor:publish

ขั้นตอนต่อไป เราจะมาทำการสร้างตารางหลังจากที่เราทำการ publish ทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

$ php artisan migrate

จากนั้นก็ทำการเพิ่มข้อมูลเข้าไปยังตารางของเราด้วย seeder โดยที่ seeder
จะนำเอาไฟล์ csv ที่ตอนนี้อยู่ในโปรเจ็คของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากเราทำการ publish มันเข้ามา
และเอาข้อมูลที่ได้ ไปเพิ่มเข้าไปยังตารางแต่ละตารางอย่างถูกต้อง

$ php artisan db:seed --class=ThailandAddressSeeder

การใช้งาน

ตอนนี้เราได้ดาต้าเบสที่มีข้อมูล จังหวัด อำเภอ ตำบล รหัสไปรษณีย์ ละติจูด ลองจิจูด มาแล้ว
เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับโปรเจ็คของเราได้ตามใจชอบเลยครับ

ตัวช่วย

ในแพคเกจของเรามี Models relationship ติดมาให้ใช้ด้วยครับ

ถ้าหากใครต้องการใช้งานตัว Models ไฟล์ที่ผูก relationship ไว้ก็สามารถเพิ่ม psr-4 เข้าไปใน
composer.json เพื่อเรียกใช้งานในโปรเจ็คได้เลยครับ

ตอนนี้ได้ทำการอัพเดตตัว package แล้วจึงไม่จำเป็นต้องเพิ่ม psr-4 ใน composer.json
ของตัวโปรเจ็คที่เรียกใช้งานครับ ดังนั้นเราสามารถเรียกใช้ตรงๆได้เลยตามตัวอย่างด้านล่างครับ

จากนั้นก็เอาไปใช้ได้เลยครับ


<?php

use Uatthaphon\ThaiAddress\Models\ThailandProvince;
use Uatthaphon\ThaiAddress\Models\ThailandDistrict;
use Uatthaphon\ThaiAddress\Models\ThailandSubdistrict;

...

/**
 * Available Relationships
 */

// list all districts under the province
app(ThailandProvince::class)->find(1)->districts()->get();

// get province of the district
app(ThailandDistrict::class)->find(1)->province;
// list all sub districtes under the district
app(ThailandDistrict::class)->find(1)->subdistricts()->get();

// get district of the subdistrict
app(ThailandSubdistrict::class)->find(1)->district;
// get province of the subdistrict
app(ThailandSubdistrict::class)->find(1)->province;

ถ้าใครมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเม้นทิ้งไว้ได้นะครับ
หรือถ้ามี bug หรือ issue อะไรก็โพสไว้ที่ github ได้เลยครับ

Discussion (0)