DEV Community

Cover image for Go'da main.go Programını Çalıştırmak
Tolga
Tolga

Posted on

Go'da main.go Programını Çalıştırmak

Go programını çalıştırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Ön Koşullar

Adım 1: Programınızın Bulunduğu Dizine Gitmek

Terminal veya komut istemcisini açın ve Go programınızın bulunduğu dizine gidin.

cd go/goinittestapi/application/cmd/server
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

programınızın bilgisayarınızdaki konumuna göre değişiklik gösterir.

Adım 2: Programı Çalıştırmak

Programınızın bulunduğu dizinde, aşağıdaki go run komutunu kullanarak Go programınızı çalıştırın.

go run main.go
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Adım 3: Programı Derlemek ve Çalıştırılabilir Dosya Oluşturmak

Programınızı derleyerek bir çalıştırılabilir dosya oluşturmak için go build komutunu kullanın.

go build main.go
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu, main (Windows'ta main.exe) adında bir çalıştırılabilir dosya oluşturur. Daha sonra bu dosyayı doğrudan çalıştırabilirsiniz.

Linux veya macOS'te:

./main
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Top comments (0)