DEV Community

Salih Su
Salih Su

Posted on

Pardus üzerinde .VDI dosyasının qcow2'ye çevrilmesi

VDI (Virtual desktop infrastructure - Sanal masaüstü altyapısı)

VDI, merkezi bir sunucu üzerinde çalışan bir sanal makine içinde bir masaüstü işletim sisteminin barındırılması süreci olarak tanımlanır. VDI, bazen sunucu tabanlı bilgi işlem olarak adlandırılan, istemci/sunucu bilgi işlem modelinin bir varyasyonudur.

QCOW2

QCOW2, sanal diskler için bir depolama biçimidir. QCOW, QEMU yazma üzerine kopyalama anlamına gelir. QCOW2 formatı, mantıksal ve fiziksel bloklar arasında bir eşleme ekleyerek fiziksel depolama katmanını sanal katmandan ayırır.

VDI'yın Qcow2'ya Çevrilmesi

Dönüşümde kullanmak için qemu ve kvm paketleri kurulmalıdır.

sudo apt-get -y install qemu-kvm virtinst bridge-utils
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Vdi görüntü dosyasını içeren dizine gidilir.

Image description

Qemu kullanılarak vdi qcow2 formatına dönüştürülür. Temel olarak yapılan işlem, vdi'yi ham disk görüntülerine dönüştürmektir.

qemu-img convert -f vdi -O qcow2 oraclelinux01.vdi oraclelinux01.qcow2 
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Image description

Top comments (0)