DEV Community

Simon Shine
Simon Shine

Posted on

Hvorfor må jeg ikke eje en svensker?

Written January 1, 2003

The following essay is an adaptation of a letter titled Why Can’t I Own a Canadian? sent to the religious radio host Dr. Laura Schlessinger in October 2002, as a response to a statement that homosexuality is an abomination according to Leviticus 18:22, and cannot be condoned under any circumstance. This Danish adaptation was originally posted by me to the Atheist Society of Denmark web forums, but was later lost from there and copied without attribution.

Kære kristen

Tak fordi du gør så meget for at prædike Guds ord. Jeg har lært en masse ved at gå i kirke, og jeg prøver at dele min viden med så mange som muligt. Når nogen for eksempel forsvarer homoseksualitet henviser jeg dem bare til 3. Mosebog kapitel 18 vers 22 der siger at du ikke må have samleje med en mand, som man har samleje med en kvinde. Det er en vederstyggelighed. Diskussion slut. Jeg har dog nogle spørgsmål om nogle andre love og hvordan man bør følge dem:

Når jeg brænder en tyr ved alteret, ved jeg ifølge 3. Mosebog kapitel 1 vers 9 at det skaber en liflig duft for Herren. Problemet er imidlertid mine naboer, der siger at de ikke kan lide lugten. Skal jeg dræbe dem som Bibelen foreslår?

Jeg har overvejet at sælge min datter væk som slave som stadfæstet i 2. Mosebog kapitel 21 vers 7: Når en mand sælger sin datter som trælkvinde, skal hun ikke frigives på samme måde som trællene. Hvad ville en fair pris være for hende nu om dage?

Jeg ved at jeg ikke må have kontakt med kvinder i deres menstruationsperiode som skrevet i 3. Mosebog kapitel 19-24 (Hun er uren i syv dage, hvis jeg rører hende eller ved noget hun har rørt skal jeg vaske mig og er uren indtil om aftenen, alt hvad hun rører ved er urent og jeg må heller ikke have samleje med hende.) Problemet her er bare, hvordan ved jeg om kvinder menstruerer? Jeg har prøvet at spørge, men de fleste kvinder bliver fornærmede.

Jeg må ifølge 3. Mosebog kapitel 25 vers 44 godt eje slaver: De trælle og trælkvinder, du vil have, kan I købe af folkene omkring jer. Både mænd og kvinder, hvis bare de er købt fra nabolande. En af mine venner siger at det er rigtig nok for polakker og pakistanere, men ikke for svenskere. Kan du uddybe? Hvorfor må jeg ikke eje en svensker?

Min nabo arbejder i Aldi, der som måske bekendt har åbent om søndagen.. 2. Mosebog kapitel 35 vers 2 siger klart at I seks dage må der udføres arbejde, men den syvende dag skal være hellig for jer; I skal holde fuldstændig hvile for Herren. Enhver, der udfører arbejde på den dag, skal lide døden. Er jeg moralsk forpligtet til at dræbe ham og alle andre der arbejder i Aldi? Yderligere siger den at I ikke må tænde ild på sabbatsdagen, hvor end I bor, og jeg ved med sikkerhed at min nabo laver varm mad om søndagen.

En af mine venner siger at selvom det er en vederstyggelighed at spise skaldyr (3. Mosebog kapitel 11 vers 10), er det en mindre vederstyggelighed end at være homoseksuel. Jeg er ikke enig. Kan du afgøre dette for os?

I 3. Mosebog kapitel 21 vers 20 står at pukkelryggede, dværge, folk med dårligt syn eller folk der har fnat eller beskadigede testikler ikke må nærme sig Guds alter. Jeg må indrømme at mit syn ikke er helt fejlfrit, men er der plads til lidt albuerum her? Ifølge vers 19 må mænd med brækkede arme heller ikke, så jeg har bedt min bror om at blive hjemme fra kirke de sidste tre måneder.

De fleste af mine mandlige venner får deres hår klippet, inklusiv ved deres tindinger, selvom dette eksplicit er forbudt i 3. Mosebog: I må ikke klippe håret kort, og du må ikke studse skægget. Hvordan skal mine venner dræbes?

Jeg ved fra 3. Mosebog kapitel 11 vers 6-8 at jeg ikke må røre ved en død gris’ hud, men må jeg godt spille fodbold alligevel hvis jeg bærer handsker?

Min onkel har en bondegård. Han overskrider 3. Mosebog kapitel 19 vers 19 ved at tilså to slags korn på sin mark, og det gør hans kone også ved at bære tøj, der er vævet af to slags garn. Deres søn bander også en del. Er det virkelig nødvendigt at besvære sig med at samle hele byen for at stene dem? (3. Mosebog kapitel 24 vers 10-16) Kunne vi ikke bare brænde dem til døde som et andet privat familieforetage­nde ligesom vi gør med folk der har samleje med deres svigermoder? (3. Mosebog kapitel 20 vers 14)

Jeg ved at du som kristen har studeret disse og mange andre problemstilling­er som Bibelen bringer os, og jeg er sikker på at du kan hjælpe. Tak for at minde os om at Guds ord er evigt og uforanderligt.

Hilsen Simon

Top comments (0)