DEV Community

Coffee Dev
Coffee Dev

Posted on

5 HTML Tags & Attributes ที่ควรรู้สำหรับ SEO

SEO คืออะไร? เชื่อว่า Dev หลายคนอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับ SEO มาบ้างไม่มากก็น้อยครับ ซึ่งมันก็คือกระบวนการปรับเว็บไซต์ของเราให้ดีต่อ Search Engine อย่าง Google เพื่อที่ว่า Google จะได้นำเว็บเราไปแสดงผลบนหน้าแรก ๆ นั่นเอง

ส่วนของการทำ SEO ก็มีอยู่มากมายหลากหลายวิธี แต่ในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ HTML Tags & Attributes 5 ตัวที่จำเป็นสำหรับ SEO

Title Tag

Meta Title Tag เป็นส่วนหนึ่งของ HTML tag ที่ใช้ในการกำหนดชื่อหรือหัวข้อของหน้าเว็บไซต์ ซึ่งจะปรากฏบนแถบหัวของเบราว์เซอร์เมื่อผู้ใช้งานเข้ามายังหน้าเว็บไซต์ของคุณ นอกจากนี้ Meta Title Tag ยังมีความสำคัญสูงในการทำ SEO เพราะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อการติดอันดับบนเครื่องมือค้นหา

ตัวอย่าง Title Tag
<title> HTML Tags & Attributes ที่ควรรู้สำหรับ SEO | Dev.to

Meta Description

Meta Description คือ แท็กหนึ่งในเว็บไซต์ที่ใช้ในการกำหนดและบรรยายเนื้อหาหลักของหน้าเว็บเพจ ซึ่งจะปรากฏในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา (เช่น Google) เมื่อเว็บไซต์ของคุณปรากฏในผลการค้นหา โดยปกติแล้ว Meta description จะปรากฏใต้ชื่อเว็บไซต์ในผลการค้นหา และเป็นที่บ่งบอกให้ผู้ใช้รู้ว่าเนื้อหาของเว็บเพจนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร และสรุปเนื้อหาหลักในหน้าเว็บนั้นๆ ให้กับผู้ใช้งาน

H1 (Heading Tag)

Heading tag (แท็กหัวข้อ) คือแท็กในภาษา HTML ที่ใช้ในการกำหนดระดับของหัวข้อในเว็บเพจ ซึ่งมีหน้าที่ช่วยให้เนื้อหาบนหน้าเว็บเรียงลำดับและมีโครงสร้างที่เป็นระเบียบ หัวข้อจะช่วยให้ผู้ใช้และเครื่องมือค้นหา (search engine) เข้าใจเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น และสามารถนำเสนอหัวข้อและสาระความสำคัญของเนื้อหาให้กับผู้ใช้ได้ถูกต้อง

alt (Image Alternate Tag)

alt เป็นแท็กที่ใช้สำหรับใส่คำอธิบายรูปภาพเพิ่มเติม ซึ่งควรใส่ให้สอดคล้องกับภาพ เพื่อที่จะให้ Google เข้าใจเกี่ยวกับภาพนั้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ Google นำภาพนั้นมาแสดงเมื่อมีคนเสิร์ชเกี่ยวกับภาพนั้น

Do follow & No follow

ในเว็บโลกนิยม (World Wide Web), การใช้งานและการตั้งค่าลิงก์ (links) สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก คือ No-follow และ Do-follow ซึ่งมีความแตกต่างกันดังนี้

Top comments (0)